Forsvarsmuseets småskriftserie

Forsvarsmuseets småskrifter spenner over hele norges militær- og forsvarshistorie, og rommer alt fra forskningsartikler til oversikter over deler av museets samlinger. Forfatterne er museets ansatte og eksternt engasjerte forskere. Foredragene fra våre historiske seminarer, Clio og Mars, publiseres i etterkant som småskrifter.

Forsvarsmuseets småskriftserie 
Forskningsavdelingen utgir årlig minst 4 nummer av Forsvarsmuseets småskriftserie, med tema som kronologisk spenner fra middelalderen og fram til i dag. Avdelingen kan også publisere forskningsresultater i museets monografiserie, eventuelt i samarbeid med andre interessenter som forlag.

Disse småskriftene kan enten kjøpes i Forsvarsmuseets butikk, bestilles fra Forsvarsmuseets venner eller bestilles fra:

Forsvarsmuseets venner
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo.

Kontakt: 
Leder forskning- og formidlingsavdelingen, Terje H. Holm: 2309 3516