Clio og Mars

Hvert år gjennomfører Forsvarsmuseet det militær- og forsvarshistoriske seminaret Clio og Mars. Vanligvis består seminaret av åtte foredrag fordelt på to dager, og er normalt lagt til årets fjerde kvartal. Vi ønsker hvert år å se temaene i et nordisk perspektiv og inviterer derfor foredragsholdere og deltakere fra flere land. Fokuset rettes ofte mot en periode, men av og til også mot et smalere tema som ses i et lengre perspektiv. Dette er et faglig og forskningsrettet arrangement innen militær- og forsvarshistorie som også er åpent for andre interesserte. Foredragene publiseres i en seminarrapport som gis ut i Forsvarsmuseets småskriftsserie.