Forskning

Forsknings- og formidlingsavdelingens mål er å ivareta og øke kunnskapen om norsk militærhistorie. Dette gjøres gjennom forskning, innsamling og registrering av litteratur, reglementer, bilder og annen dokumentasjon.

Forskningsresultatene til Forsvarsmuseet presenteres gjennom publikasjoner, foredrag, seminarer og elektroniske medier, og skal også danne basis for utstillinger ved museet. Forsvarsmuseets publikasjoner fås kjøpt i museets butikk og på Forsvarsmuseets venners internettside.

Kontaktinfo

Telefon: 2309 3582

E-post: post.fmu(krøllalfa)mil.no

FacebookForsvarsmuseet