Foredrag: Nøytralitetsvern eller krig? Otto Ruges betydning for de militære forberedelsene 1937-1940

Foredrag: Nøytralitetsvern eller krig?

Foto: Forsvarets museer

21. oktober kl. 13.00

Gratis foredrag av professor i morderne historie, Tom Kristiansen. 

Gjennom hele 1930-tallet satt Otto Ruge i sentrale stillinger, som utreder av forsvarsreformer, som generalstabssjef og som generalinspektør for infanteriet – hærens desidert viktigste del.Velkommen til foredrag om Ruges forslag til prioriteringer mellom landsdeler og forsvarsgrener, prioriteringer av kapasiteter internt i forsvarsgrenene og om de beredskapstiltakene som ble satt i verk i årene før det tyske angrepet 9. april 1940. 

Tom Kristiansen er professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.