Flere av museene åpner!

Fra 1. juli er besøkssenteret på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø, Norges Hjemmefrontmuseum og Oscarsborg festningsmuseum åpne.

20. juli åpner Marinemuseet i Horten og Bergenhus Festningsmuseum.

Noen av våre øvrige museum holder stengt ut året og vil ikke være åpne for besøkende.

Alle Forsvarets museer har som følge av Covid-19 holdt stengt siden midten av mars. Deler av den publikumsrettede virksomheten åpnes nå i tråd med gjeldende smittvernregler. Det er bestemt at flere museer ikke vil åpnes i år. Det gjelder Forsvarsmuseet i Oslo, Bergenhus festningsmuseum, Rustkammeret i Trondheim, Marinemuseet i Horten og Forsvarets flysamling Gardemoen. De ansatte på de stengte museene vil bruke tiden på å utvikle det fremtidige tilbudet til publikum, spesielt innenfor digitalisering og digital formidling. Dette for å gjøre museene mer bærekraftig og styrke rollen som viktige formidlere av norsk krigs- og militærhistorie også i fremtiden.