Clio og Mars-seminaret 2018

Clio & Mars-seminaret 2018

Foto: Forsvarets museer

Årets Clio & Mars-seminar vil se på forskjellige sider i og om Norge under første verdenskrig. Selve krigføringen vies også oppmerksomhet, samt krigens etterspill og hvordan oppfatningen av første verdenskrig endret seg i årene som fulgte. I tillegg blir det aktørperspektiv. Vi ønsker alle deltakere velkommen til to interessante dager på Forsvarsmuseet. Frist for påmelding er 21. oktober. 

Første verdenskrig er regnet som den mest avgjørende begivenhet i moderne tid. Europakartet ble drastisk endret og verden radikalt forandret. Dynastier og imperier falt, erstattet av republikker og sovjeter. Norge var nøytralt, men interessant for de krigførende parter.

Første verdenskrig brakte frem eller videreutviklet militære nyvinninger. Tapstallene var enorme, og krigen påvirket hele samfunnet. Den førte også til en atmosfære av hat og bitterhet mellom nasjoner. Konsekvensen var en ny og enda mer ødeleggende krig 21 år etter freden i 1918.

Program:

Første verdenskrig: Krig og nøytralitet, konsekvenser og arv

Tirsdag 30. oktober

09.40   Registrering

10.00   Åpning av seminaret

10.05   «Den mægtigste mand i landet»

General Christian Theodor Holtfodt som forsvarsminister under første verdenskrig

Professor Nils Ivar Agøy,Universitetet i Sørøst-Norge, Bø

11.05   Lunsj

12.00  Mellom de krigførende: Britiske og tyske (krigs-)planer og syn på norsk nøytralitet under Første verdenskrig

Professor Karl Erik Haug, Luftkrigsskolen, Trondheim

13.00   Kaffe, te, frukt

13.30  Tyskland og den globale krigen

Nye perspektiver på Norge som etterretningsslagmark under den første verdenskrig

Førsteamanuensis Eirik Brazier, Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden

17.00 Middag på Forsvarsmuseet

19.00 Første verdenskrig på Forsvarsmuseet

Konservator Duncan Slarke og prosjektleder Bue Wigernes 

Onsdag 31. oktober

09.45   Kaffe

10.00  Brusilovoffensiven, 1916: Et gennembrudsslag og dets virkningshistorie

Seniorforsker Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet, København

11.00  1918 – begynnelsen på den moderne krigføringen

Oberstløytnant Palle Ydstebø, Krigsskolen, Oslo

12.00   Lunsj

13.00  Krigens sluttfase, fredsslutningene og dolkestøtlegenden

Professor Rolf Hobson, Institutt for forsvarsstudier, Oslo

14.00   Kaffe, te, frukt

14.30  How the narrative of World War I changed after the war

Professor Sir Hew Strachan, University of St.Andrews

15.30   Seminaret avsluttes

Påmelding:

Knut Arstad

Tlf: 23 09 35 73

E-post. karstad@mil.no

Gratis lunsj

Deltakelse på middagen tirsdag 30. oktober: 700,-

Innbetal til konto 0530.12.97183. Merk innbetalingen Clio & Mars-seminar

Forsvarsmuseets venner

Postboks 1550 Sentrum

0015 Oslo