Trosners dagbok 1710-1714

Dagboken er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til forfatteren, men til mange tusen unge norske menn som gjorde tjeneste i den felles dansk-norske flåten. Den gir også en rik beskrivelse av samtiden. Det er ikke bevart andre dagbøker eller lignende beretninger fra norske sjøfolk i denne perioden.

Trosners dagbok

Inntil nå har mann trodd at boken ble skrevet av Niels Trosner eller Niels Danielsen Trosnavåg fra Bokn, nord for Stavanger. Forskningen til Hans Christian Bjerg og Tor Jørgen Melien peker imidlertid i retning av at forfatteren ikke var Niels, men hans bror Daniel. De fortellalte om denne oppdagelsen og flere andre funn på ett foredrag på Marinemuseet.  Melien og Bjerg komme også inn på prosessen med å digitalisere dagboken og det nitide arbeidet med å tolke det håndskrevne manuskriptet.

Den unike dagboken fyller to bind og er på vel 800 sider. Da han ble dimittert, tok Trosner dagboken med seg hjem. Siden gikk boken fra hånd til hånd inntil den kom til Riksarkivet i 1883. 

Dagboknotatene og tegningene gir innblikk i mange sider av livet om bord: om arbeidsoppgaver, avstraffelser for forsømmelse i tjenesten, sykdom og død, værforhold, sjøslag og forholdet til overordnede. Det som ble fortalt mann og mann imellom om krigens gang og storpolitikken, skrev han også ned, i likhet med historier om overnaturlige hendelser.

Trosners dagbok er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til forfatteren, men til mange tusen unge norske menn som gjorde tjeneste i den felles dansk-norske flåten. Den gir også en rik beskrivelse av samtiden. Det er ikke bevart andre dagbøker eller lignende beretninger fra norske sjøfolk i denne perioden.