To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes

Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet. Samtidig varsler Riksantikvaren oppstart av ordinær fredningssak for begge skipsvrakene.

Bakgrunnen for vedtaket er besluttet ut fra at vrakene er utsatt for plyndring. Vedtaket innebærer at det må søkes om tillatelse til å dykke innenfor fredningssonen.

Formålet med fredningen er å sikre skipsvrakene som historisk viktige steder og kulturminner fra andre verdenskrig. Fredningen vil også sikre vrakene som gravminner, og gi ytterligere beskyttelse utover det gravferdsloven gjør, skriver Riksantikvaren på sin nettside.

─ Tirpitz og Blücher har stor historisk og symbolsk verdi. Med fredningen ønsker vi å beskytte skipsvrakene mot plyndring, og få dykking ved vrakene inn i ordnede former. Vrakrestene etter Tirpitz og Blücher bør forstås og respekteres som hvilested for de mange som omkom om bord, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Slagskipet Tirpitz
Slagskipet Tirpitz var, sammen med sitt søsterskip Bismarck, det største skipet i den tyske marinen ved utbruddet av andre verdenskrig. Tirpitz ble sendt til Nord-Norge i 1942. Skipet ble utsatt for bombeangrep fra britiske bombefly og kantret 12. november 1944 ved Håkøya utenfor Tromsø. Rundt 900 mennesker kan ha omkommet. Vraket av Tirpitz ble hogget opp etter krigen, og vrakrestene ligger utover et stort område.

Krysseren Blücher
Krysseren Blücher sank 9. april 1940 ved Askholmene i Drøbaksundet. Omkring 800 mennesker kan ha omkommet. Senkningen av krysseren tvang styrken som hadde som oppgave å arrestere konge, regjering og Storting til å snu, og landets ledelse unnslapp til England.

Saksgang
En midlertidig fredning er, som navner tilsier, et midlertidig vedtak. Midlertidig fredning av enkeltobjekter og områder rundt disse kan vedtas dersom et kulturminne er truet. Den midlertidige fredningen gjelder fram til et permanent fredningsvedtak er fattet. Fredningssaken skal ut på høring.