Teie ubåtstasjon 100år

15.-16. september 2018 markeres 100 års jubileum for Teie Ubåtstasjon 1918-1940

Lørdag 15. sept 2018

Kl 11.30 Marinemusikken spiller

Kl 1200 Flaggheis på Teie Ubåtstasjon

- offisiell åpning av jubileet, Marinemusikken spiller

- jubileumsutstillingen i Ladestasjonen og omfatter Teie Ubåtstasjon og Undervannsbåtvåpenet 1909-1940 i tekst og bilder, film om Teie Ubåtstasjon i Kaldnesrommet og info stand fra
  Sjøforsvaret. Tårnet fra Norges første undervannsbåt, Kobben er utstilt på kaien.

- ”Åpent Skip” KNM Alta

- krambu kafé og brødbaking i Riggerloftet

- foredrag på Riggerloftet, 3 etg                                           

Kl 1330  ”Teie gård og Teie Ubåtstasjon”, et historisk tilbakeblikk v/ Eli Ulriksen

Kl 1430 ”Undervannsbåtvåpenet, et historisk dypdykk med vekt på tiden fra 1909-1940”                        
                             v/ representant for Undervannsbåtvåpenet

Kl  1600 Jubileumsutstillingen stenger           

 

Søndag 16. sept 2018
Kl 1200-1500 Jubileumsutstilling og KNM Alta ”Åpent Skip”

KL 1300 Shantykoret synger + Foredrag på Riggerloftet, 3. etg

Kl 1330  ”Teie gård og Teie Ubåtstasjon, et historisk tilbakeblikk” v/ Eli Ulriksen

Kl 1430   ”Tønsberg Kystkultursenter”, v/ Ulf Ulriksen