Skrei på land i Horten

Skrei på land i Horten

Skrei forlater vannet for godt

En lørdag i slutten av november ble P380 Skrei løftet opp fra vannet for aller siste gang, men ennå er ikke det ikke avklart når publikum får se det verneverdige fartøyet. Nå går turen til midlertidig lagring i hangar B på Møringa.

P380 Skrei er en av 20 Tjeld klasse MTB som ble benyttet av Sjøforsvaret i perioden 1960 til 1976, og av Sjøheimevernet frem til 1992. Tjeld klasse MTB er basert på et design av Jan Herman Linge kalt Nasty. Fartøyet ble bygget på Båtservice Verft AS i Mandal. P380 Skrei ble overlevert i 1965 som det nest siste i serien. I tillegg ble det bygget 2 fartøyer til Tyskland, 14 fartøyer til USA og 6 til Hellas. Ytterligere 6 fartøyer ble bygget på lisens i USA.

Ved utfasingsplanen i 1989 ble det fra Sjøforsvarets side uttrykt ønske om å bevare en Tjeld-klasse for overføring til Marinemuseet (MMU). P380 Skrei har siden da stått lagret på MTB-hangaren på Haakonsvern. Når denne nå skulle bli revet var det på tide å flyte Skrei til Horten.  

På vårparten i år ble Skrei derfor satt på vannet, etter flere år å ha stått innendørs. Meningen var at det oppholdet på vannet skule bli kortvarig og at det skulle fraktes til Horten med båt. Da det viste seg at den gamle trebåten fløyt, trøtnet og ikke tok inn særlig mye vann, ble det bestemt at den skulle taues til Horten. Hit kom den på ettersommeren.

Etter lang planlegging og bygging av en krybbe den kunne løftes i ble den lørdag 22.november løftet på land for siste gang. Det store fartøyet ble løftet av to kraner og hele operasjonen tok flere timer.

Nå skal Skrei lagres i Hangar B på Møringa, Karljohansvern. Der blir den stående frem til det er avgjort hvor den skal plasseres permanent. En avgjørelse og ferdigstilling av et prosjektet med tanke på å gjøre den tilgjengelig for publikum er med dette et skritt nærmere, men likevel et stykke unna i tid. Fra avgjørelsen er tatt om endelig plassering og pengene bevilget vil det ganske sikkert gå ett par år før den er utstillingsklar.