Sjøkrigsskolen til Horten 12.august

Sjøkrigsskolen (SKSK) går i land i Horten Lørdag 12. august for å besøke marinebasen på Karljohansvern, hvor Sjøkrigsskolen lå i mange år.

De kommer til Horten med seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Besøket skjer i forbindelse med markeringen av skolens 200-årsjubileum.

Sjøkrigsskolen til Horten i august

Jubileet blir markert gjennom en festmiddag i Bergen 20 - 21 oktober og en bokutgivelse med tema "Sjøkrigsskolen som samfunnsbygger". Da det ble kjent at SKSK planla besøk på Østlandet i forbindelse med med kadettoktet, med Statsraad Lehmkuhl, så man at anledningen kunne benyttes til å besøke Stavern og Horten hvor skolen har holdt til tidligere.

Mer detaljert program vil komme, men sett av dagen. Samme dag blir det åpning av den nye skoleutstillingen ved Marinemuseet, som tar for seg Sjøforsvarets skoler fra 1817 til i dag.

Det blir stor markering i Horten i forbindelse med Sjøkrigsskolens besøk, ikke bare kommer skolen med mange av sine elver, men flere fra Sjøforsvarets ledelse kommer til byen for å markere jubileet.