I alliert krigstjeneste 1940-1945

I alliert krigstjeneste 1940-1945

I løpet av tiden fra sommeren 1940 og frem til krigens slutt hadde mer en 8000 menn og kvinner tjenestegjort i den norske marine. I alt opererte Norge 118 skip i alliert tjeneste i kortere eller lengre perioder. Til sammen 78 krigsskip ble utlånt gjennom Militæravtalen.

Tilgangen på personell var tidvis en begrensende faktor, men veldig mange av de som flyktet fra Norge, gikk inn i Marinen. I slutten av 1940 ble det innført verneplikt for nordmenn bosatt i Storbritannia, og senere ble denne verneplikten gjeldende for alle nordmenn i utlandet.

Sjøforsvarets organisasjon og drift i England

Det var til å begynne med en svært liten norsk administrasjon som skulle få ansvaret med å gjenreise det norske forsvaret fra sin eksil i Storbritannia sommeren 1940. I tillegg til 20-30 tjenestemenn som hadde fulgt med regjeringen over med Devonshire fantes en beskjeden delegasjon ved legasjonen i London. En uke etter ankomsten til Storbritannia flyttet regjeringsadministrasjonen og dens stab inn på åtte rom i London City. Her delte de kontorer og skrivebord etter beste evne i de første fire fem månedene.

Fartøyene i Den Norske Marine

Styrken som stod til disposisjon den første tiden var de fartøyene med besetning som var kommet over til Storbritannia under og etter kamphandlingene i Norge, nemlig en undervannsbåt, to jagere, tre oppsynsskip og syv bevoktningsbåter. I tillegg kom to motortorpedobåter (MTB-er) som var bygd i England, og endelig seksten hvalbåter som var på vei til Halifax i Canada, der de skulle ominnredes til krigsfartøyer. Med unntak av torpedojageren Sleipner, som ble sjøsatt i 1936, var alle fartøyene gamle og umoderne.

Marinen i konvoi-tjeneste

Konvoi - årelangt blodslit og drepende våkenetter, for død og lidelse.

Før Norge var i krig med Tyskland hadde handelsflåten fått merke krigen. I perioden september 1939 til 9.april 1940, mens Norge fortsatt var nøytrale, var 55 norske skip senket og nesten 400 sjøfolk hadde mistet livet. For handelsflåten var allerede krigens bekymringer en realitet.

Nordsjøtrafikken og tyske mål i Norge

Selv om det var regjeringens uttalte mål at Norge som en liten bidragsyter i den store krigsalliansen måte balansere innsatsen der den tjente alliansen best, var det viktig samtidig å tjente norske interesser.  På den andre side var tysk aktivitet i nordområdene en konstant trussel mot allierte interesser og ikke minst de store tyske slagskipene la beslag på store allierte ressurser.

D-dagen – 6.juni 1944

Operasjon Neptun

Den sjømilitære operasjonen i forbindelse med landgangen i Nordmandie

Tidlig om morgenen den 6. juni 1944 nærmet en stor armada av allierte krigsfartøyer seg kysten av Normandie. Cirka 4000 større fartøyer var på vei over den Engelske kanal, i tillegg mange tusen mindre fartøy. 11000 fly og 180 000 mann gikk til aksjon. En av verdenskrigens største og mest kompliserte operasjoner var i gang.