Påskenøtter fra Marinemuseet

Onsdag i påskeuken viet herrene Backe og Gokstad fra NRK et helt program i serien Påskenøtter fra Marinemuseet. Anledningen var Sjøforsvarets 200 års jubileum.

Gøy at Marinemuseet kan være arena for et helt program i påskenøttene, sier museets sjef Hans Petter Oset. At Sjøforsvarets 200 års jubileum grunnen til at NRK valgte museet var veldig gøy, og vi er stolt over å vise frem litt av det flotte museet vårt på riksdekkende fjernsyn.

Ikke bare var museet rammen for programmet, men spørsmålene var også i den sjømilitære retningen og samlet sett en flott profilering av jubileet og Sjøforsvaret. Backe og Gokstad har en leken og humoristiske stil med morsomme replikker. De fikk fritt utløp blant de mange spennende og spesielle gjenstandene. De to reisevante herrer gav uttrykk for at de var imponert over museets størrelse og innhold.

Til deg som ikke så programmet da det gikk, du finner det noen dager fremover på NRKs nettsider og husk å få med deg løsningen også, der ble det ubåtbesøk.