Najaden og Allert løftet frem

To av våre mest kjente marinefartøy fra krigen mot engelskmennene er uvilsomt Najaden og Allart. For det første handler historien om dramtisk kamp mellom holmene utenfor Risør og det største enkelt tap vår marine led før 1940. For det andre er det historien om skipet som ble tatt av englenderne under det store flåteranet i 1807 og ble satt inn i britisk tjeneste. Hun ble gjenerobret 10. august 1809 utenfor Fredriksværn av 6 rokanonsjalupper og 2 rokanonjoller. Disse historiene forteller den dramatiske opptakten til historien om hvordan Danmark tapte Norge til Sverige.

Tablå najaden

Modellen av Najaden er på mange måter det sentrale i den nye utstillingen. Ikke bare er modellen stor og flott, men sansynligvis også den eldste Marinemuseet har i sin samling på nærmere 200 modeller. Historien om hvordan modellen havnet på marinemuseet er ikke godt nok dokumentert til at vi med sikkerhet kan slå fast at den kommer fra den gamle modellsamlingen i København, men mye tyder på det. I såfall kan modellen være bygget før det orginale fartøyet ble påbegynt i 1808 og sjøsatt i 1811. I slaget ved Lyngør skulle den dramatiske kampen med britiske Dictator føre til det største tap av nordmenn i krig, frem til 1940. Den dramtiske historien kan du lese mer utfyllende om her

I utstillingen får opptakten og rammen rundt det kjente slaget god plass og vi setter kampene inn i en sammenheng. Sammen med kanonbåtkrigen og historien om Allart får besøkende et levende innblikk i en for mange ukjent historie. Det færeste vet at vi på denne tiden slåss mot engelskmennene og var på Napoleonstiden. Da Napoleon, med Danmark som en av sine allierte tapte krigen, tapte Danmark Norge til Sverige.