Marinens glemte jernbane

Historien knyttet til bruken av bygningene på øyene Østøya og Mellomøya utenfor Horten blir denne vinteren dokumentert og bevart for ettertiden. Blant de spennende historien som beskrives i prosjektet er den omfattende jernbanen som var på øyene.

Det er ikke så mange som har vist at de to lukkede øyene som Forsvaret har utenfor Horten hadde sin egen jernbane, med et omfattende skinnesystem. Vi snakker om flere kilometer med skinnegang. Disse ble brukt for å frakte miner, torpedoer og andre typer sprengstoff så trygt som mulig mellom verksteder, depoter og kaianlegg. I dag er det få spor igjen på øyene av denne virksomheten, og den er heller ikke godt dokumentert.

Marinemuseet har fått god hjelp av den tidligere driftslederen på øyene, nå pensjonist, Bjørn Christensen, i arbeidet med å beskrive den delen av virksomheten som ikke lenger foregår på øyene. Det er ingen militær hemmelighet at øyene tidligere ble brukt til produksjon av miner og torpedoer. En stor og viktig del av forsvarets virksomhet som nå er historie.

For Marinemuseet er det viktig å dokumentere flere sider av virksomheten. Hva ble de forskjellige husene brukt til, hvilke navn hadde ”gutta” satt på dem. Hvordan foregikk de forskjellige arbeidsoperasjonene. Gjennom dokumentasjon blir en sentral del av vår forsvarshistorie på denne måten bevart for ettertiden.

Beskrivelse av virksomheten og papir dokumentasjonen er ikke det vanskeligste å få på plass. Vi mangler derimot bilder fra både bruken av jernbanen og fra ammunisjonsproduksjonen. Kanskje ikke så rart siden det var fotoforbud på militært område og spesielt i forbindelse med denne virksomheten. Det finnes bare noen få bilder av jernbanen og litt fra den øvrige virksomheten, men vi skulle ønsket oss mer, sier førstekonsulent ved Marinemuseet, Jan Ingar Hansen. Han leder dokumentasjonsavdelingen ved museet.

Både lokomotivene, vognene og skinnegangen eksisterer fortsatt, selv om det ikke lenger finnes så mange spor igjen etter jernbanen på øyene utenfor Horten. For noen år siden ble jernbanen med lokomotiv, vogner og skinnegang solgt og flyttet til Bærum. Der det fortsatt er i bruk.

Det er viktig at denne dokumentasjonen blir gjort nå, mens det fortsatt er folk som husker hva som skjedde hvor på øyene. Ofte glemmer vi å sikre den nære fortiden og begynner å leite etter stoffet mange år etter at det er for seint. Derfor må vi være mer aktive med å beskrive og dokumentere vår nære fortid, mens folk fortsatt husker, sier Hansen. Det sikrer oss at vi kan beskrive en mye mer levende historie enn den vi vil finne i offisielle dokumenter og papirer på ett langt seinere tidspunkt.