Ny utstilling - Marinens flyvevåpen 1912-1944

Foranledningen for opprettelsen av Marinens flyvevåpen var undervannsbåtoffiserene fra Kobben som på en dristig og spennende måte tok initiativet. Da premierløytnant Hans Fleicher Dons tok av fra Gannestadjordet utenfor Horten 1. juni 1912 ble dette samtidig starten på en spennende del av norsk luftfartshistorie.

Utstillingen på Marinemuseet viser både historien om dristige undervannsbåt offiserer og den første flyturen, men også historien om Marinens flyvevåpen fra 1912 til 1944. I løpet av disse 32 årene ble det bygget både fly og flymotorer på Karljohansvern. Piloter ble utdannet og teknikk utprøvd. Det er deler av denne historien vi ønsker å fortelle i den nye utstillingen.

Det er både tegninger og modeller av fly i utstillingen og sammen med en rekke gjenstander gies besøkende ett innblikk i en lite kjent del av Marinens virksomhet. Mange vet ikke at både Marinen og Hæren hadde selvstendige flyvåpen frem til 1944. Da ble disse slått sammen til Luftforsvaret slik vi kjenner det i dag.

Utstillingen ble offisielt åpnet på 100 års dagen for den norske flyturen, 1.juni 1912. Det var Kommandør Thomas T. Wedervang som åpnet utstillingen.