Marinens fartøy 1814-2014

Fartøysbasen, Marinens fartøy fra 1814 til 2014, samlet i en søkbar database. basen er begynnelsen på noe som skal utvikle seg over tid og gradvis bli mer omfattende. Allerede nå ligger de fleste farøyene inne med nøkkelopplysninger, bilder og for mange også med vedlegg.

Det har vært og er fortsatt en stor jobb å utvikle basen, men med publiseringen av basen har Marinemuseet tatt første steget mot en komplett oversikt over alle fartøyene som er benyttet i i løpet av de 200 årene fra 1814 til 2014. Basen inneholder opplysninger om marinefartøyene, rekvirerte- og innleide fartøy.

Basen vil være et levende dokument som vil bli endret, tilført flere opplysninger og dokumenter. Arbeidet med en så stor base, med rundt 1000 fartøyer er helt sikkert ikke feilfri, selv om vi bestreber oss på å gjøre så god jobb som mulig. Noe av utfordringene er å ha den hele og fulle oversikten, siden flere fartøy har benyttet samme navn (også innenfor samme klasse).

Første generasjon er med dette lansert, nå gjenstår videre arbeid med å gjøre fartøysbasen ennå bedre.

http://forsvaretsmuseer.no/fartoysbasen