Marinens menn i norsk polarhistorie

I Juni 2011 åpnet Marinemuseet sin nye utstilling der vi setter søkelyset på marinens menn i norsk polarhistorie. Utstillingen er en permanent del av vår utstilling og blir således stående ut over jubileumsåret 2011.

Selve polområdene har heldigvis hatt begrenset militær betydning og polarhistorien er på ingen måte en sentral del av norsk marinehistorie. Gjennom vår lille utstilling og ett gratis heftet vil vi likevel peke på hvordan vi mener at Marinen har fylt flere roller i norsk polarhistorie. Den har selv gjennomført ekspedisjoner, den har vist flagget og vært villig til å håndheve norske interesser i områder der dette trolig ellers ikke ville oppnådd den samme internasjonale anerkjennelse. Marinen har også bidratt med sin kompetanse, gjennom skips- og flyrelatert teknologi og gjennom ulike vitenskapelige observasjoner.  

Marinens største bidrag ligger likevel utvilsomt i det at personell med bakgrunn fra Marinen har vært viktige deltakere ved mange polare ekspedisjoner. Den høye andelen deltakere med en slik bakgrunn kan i noen grad forklares med opplæringen og erfaringen de har fått i sjømannskap, navigasjon og senere i flyferdigheter og mekanikk. Men det er også grunn til å tro de også var preget av det som i dag er Forsvarets verdier - respekt, ansvar og mot

polarhefte2.pdf 1,42 MB