Krigskanon flyttet

Kanon fra C-klasse jagere ble flyttet fra utsiden av Marinemuseet til plassering annet sted på området. Bakgrunnen for flyttingen var at kanonen i mange år har skygget for inngangen til Preus Museum (fotomuseet).

Preus museum har lenge ønsket at den ene kanonen som skygger for deres inngangsparti i museumsparken, skulle fjernes. Marinemuseet som eier kanonen har ikke hatt noe i mot det, men verken hatt økonomi eller alternativ plassering for kanonen. Tidligere i høst ble det enighet om plasseringen og pengene var på plass. Dermed kunne arbeidet begynne.

Det kreves en del å flytte den 16 tonn store kanonen, som i sin tid sto på C-klasse jagere. For det første måtte det støpes ny kraftig armert betongfundament utenfor Magasin B, der den skulle plasseres. Beregningene om vekt var gjort, men ingen viste nøyaktig hvor tung kanonen var før den ble løftet. En kraftig kran som kunne løfte opp mot 100 tonn var bestillt og kjettinger festet rundt kanonløpet og bakstykket. Løftingen gikk smertefritt etter cirka en times forberedelser og rigging. Kanonen ble løftet på lastebil og kran nedrigget for å bli rigget opp på nytt cirka 200 meter unna. Der kanonen ble senket på plass for ny plassering. Mye rigging og jobb for 200 meter kanonflytt, men løsningen blir forhåpentligvis til stor glede for besøkende til Preus museum som nå lettere finner inngangen til museet. 

Målet er at alle kanonene utenfor museet på sikt skal under tak, men det synes å være ett langt lenger læret å bleke. Inntil videre blir kanonen stående utenfor sentrallageret (Magasin B).