Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 6
17.04.1884

Kontreadmiral Knud Gelmuyden Smith overtok som Sjef for Marinekommandoen og avløste statsråd og kontreadmiral Jacob Lerche Johansen. Marinedepartementet som hadde eksistert siden 1815, ble nedlagt og innlemmet i det nye Forsvarsdepartementet.

17.04.1934

Rikskansler Adolf Hitler besøkte vestlandsfjordene om bord på panserskipet DEUTSCHLAND. Han var ledsaget av kommanderende admiral, kommanderende general og deres staber.

17.04.1944

Korvetten TUNSBERG CASTLE av CASTLE-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Thomas Jacobsen som skipssjef. Det ble bare overtatt ett fartøy av denne klassen fra Royal Navy. ( Se 12/12-1944) Kort beskrivelse av CASTLE-klassen: Deplasement: 1.600 tonn Fart: 17 knop Besetning: 110 mann Hovedbestykning: 1-10 cm kanon, SQUID A/U- våpen og synkeminer

17.04.1947

Jageren KNM OSLO (1) av C-klassen ble overtatt fra Royal Navy (RN) i Greenock og heiste kommandoen med orlogskaptein Rudolf K. Andresen som skipssjef. Det ble i alt innkjøpt fire fartøyer fra Storbritannia av denne klassen i perioden 1946/1947. KNM OSLO (1) ble utrangert og solgt i 1965. Kort beskrivelse av C-klassen, se 10/10-1946.

17.04.1953

Ved St prp nr 104 samtykket Stortinget i å bygge en ny stasjon i Mathopen utenfor Bergen til avløsning for KARLJOHANSVERN i Horten. Den nye stasjonen fi kk senere navnet HAAKONSVERN orlogsstasjon (HOS).

17.04.1999

Missiltorpedobåten KNM SKJOLD (2), prototype for SKJOLD (2)-klasse MTB´er, heiste kommandoen med kapteinløytnant John K. Vonli som skipssjef. KNM SKJOLD (2) er bygget som en luftputekatamaran med skjørt for og akter mellom de to skrogene. Kraftige vifter pumper luft inn i hulrommet. Dette gir økt oppdrift, mindre motstand og større fart. Kort beskrivelse av SKJOLD (2)-klassen: Deplasement: 270 tonn Fart: 60 knop Besetning: 15 mann Bestykning: 1 stk 76 mm OTO Melara mulirolle kanon, 12,7 mm. mitraljøser, 8 Naval Strike Missile (NSM), Mistral luftvern missiler.

Missiltorpedobåten KNM SKJOLD (2), prototype for SKJOLD (2)-klasse MTB´er, heiste kommandoen med kapteinløytnant John K. Vonli som skipssjef. KNM SKJOLD (2) er bygget som en luftputekatamaran med skjørt for og akter mellom de to skrogene. Kraftige vifter pumper luft inn i hulrommet. Dette gir økt oppdrift, mindre motstand og større fart.
Kort beskrivelse av SKJOLD (2)-klassen:
Deplasement: 270 tonn
Fart: 60 knop
Besetning: 15 mann
Bestykning: 1 stk 76 mm OTO Melara mulirolle kanon, 12,7 mm. mitraljøser, 8 Naval Strike Missile (NSM), Mistral luftvern missiler.