Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
26.10.1943

De første fartøyene i Marinens avdeling i Scalloway på Shetland var fiskeskøyter som var kommet over fra Norge med flyktninger. 26. oktober 1943 ble ”Shetlandsbussene”, undervannsbåtjagerne VIGRA (1), HESSA (1) og HITRA overtatt fra US Navy og heiste kommandoene med henholdsvis, fenrik Leif A. Larsen, fenrik Petter Salen og løytnant Ingvald Olsen Eidsheim som skipssjefer. Løytnant Eidsheim utførte 45 tokt til Norskekysten uten tap av menneskeliv eller materielle skader og reddet 94 livstruende flyktninger og 16 agenter ut av Norge. Inn til Norge bragte HITRA 56 agenter og tonnevis av militært materiell. VIGRA (1), HESSA (1) og HITRA var i tjeneste frem til høsten 1954, utrangert i 1958 og solgt i 1959. I 1981 ble HITRA funnet halvt nedsunket ved Karlskrona i Sverige. Fartøyet ble restaurert og overlevert VESTLANDET sjøforsvarsdistrikt (VSD) i mai 1987 og seiler nå som et flytende museum langs Norskekysten. Kort beskrivelse av ”Shetlandsbussene”: Deplasement: 125 tonn Fart: 20 knop Besetning: 22 mann Hovedbestykning: 1-40 med mer og 1-37 med mer kanoner

26.10.1944

Korvetten ROSE av FLOWER-klassen, sank i Nord-Atlanteren etter kollisjon med den britiske fregatten HMS MANNERS. Tre besetningsmedlemmer omkom av en total besetning på 75. Kollisjonen fant sted under eskortering av en vestgående konvoi. Maskinrommet ble øyeblikkelig fylt med sjøvann, noe senere også kjelerommet. Straks etter krenget ROSE styrbord over samtidig med at fartøyet tok til å synke med akterenden. Korvetten sank loddrett ned i løpet av mindre enn ett minutt. Kort beskrivelse av FLOWER-klassen, se 14/8-1941.