Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
10.12.1945

Marinens intendantur fikk navnet endret til Sjøforsvarets intendantur.

10.12.1950

Jageren KNM OSLO (1) av C-klassen, grunnstøtte ved Humlevåg i Sognefjorden med meget betydelige materielle skader til følge. Kort beskrivelse av C-klassen, se 10/10-1946.

10.12.2001

Kystjegerkommandoen opprettes på Trondenes ved Harstad. Kommandoen overtok fasilitetene ved Trondenes øvingsavdeling som ble nedlagt fra samme tidspunkt. Sjef for avdelingen ved opprettelsen var orlogskaptein Einar Haarberg. Avdelingen ble erklært fullt operativ 7 juni 2005. KJK fikk samme høst sitt første INTOPS oppdrag ved sende et lag til operasjoner i Afghanistan.