Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
20.04.1814

Capitaine Thomas Fasting overtok sin nye stilling som Sjef for Den Kongelige Norske Marine.

20.04.1864

På grunn av den tysk-danske krig, ble dampkorvetten NIDAROS beordret utrustet og inngikk i den norske eskadre under kommando av kommandør Cordt Holtermann Valeur. Kort beskrivelse av NIDAROS, se 14/9-1852.

20.04.1959

Stortinget vedtok St prp nr 27 for 1959 om Kystartilleriets målsetting ( jfr Innst. S nr 42 for 1959) som grunnlag for våpengrenens videre utbygging og utvikling i årene fremover.