Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
23.08.1816

Ved ankomst Båtsfjord i Finnmark løsnet kanonskonnerten AXEL THORSEN et skudd med en 24 punder. Dette var en siste advarsel i forbindelse med en omfattende russisk aktivitet som var kommet fullstendig ut av kontroll. ( Ulovlig fiske, ulovlig oppsatte hus og manglende betaling av eksporttoll). Klokken 1800 dagen etter var samtlige hus, unntatt ett, revet. De ble bragt om bord i båten og russerne forlot området. Det ene huset ble solgt til en norsk fisker for ”35 Waage råe fisk” Kort beskrivelse av AXEL THORSEN, se 24/3-1816.

23.08.1849

Korvetten ØRNEN (2) ble overtatt og heiste kommandoen med capitaine Carl H. Albrechtson som skipssjef. Fartøyet ble utrangert og solgt i 1866. Kort beskrivelse av ØRNEN (2): Deplasement: 591 tonn Fremdriftsmiddel: Seil Besetning: 158 mann Bestykning: 16-18 pds. Kanoner L/13 og 1-4 pds. Haubitz

23.08.1855

Under et besøk på Kaholmen utenfor Drøbak, ga HM Kong Oscar I festningen navnet OSCARSBORG