Marinerelaterte gjenstander

Marinerelaterte gjenstander: omfatter både større og mindre gjenstander, brukt ombord eller på land.

Omfang: Samlingen består av anslagsvis 5-8000 gjenstander. Den utgjør således museets hovedsamling av gjenstander, og den kunne ha vært delt opp i ulike delsamlinger eller ulike kategorier, hvilket også har vært gjort opp gjennom årene, for eksempel navigasjon, samband, takkel, dykking, hånd- og blankvåpen, artilleri, intendantur, sanitet.

Denne samlingen omfatter også marinemuseets utegjenstander, herunder en ubåten Utstein (på land), MTB-en Blink (på vannet) og torpedobåten Rap (på land – inne).

Kulturhistorisk verdi: Enkelte av de eldste og mest spesielle gjenstandene, blant annet etter Tordenskiold, har utvilsom en meget høy økonomisk og kulturhistorisk verdi. En del av skipsbyggingsrelaterte utstyret er trolig også relativt unikt. Ellers har deler av samlingen stor kulturhistorisk verdi ikke først og fremst i kraft av hva gjenstanden er, men hvem gjenstanden har tilhørt - og hvilken historie den enkelte gjenstanden forteller. Mye av samlingen fra de seneste 25 årenes utrangeringer har dog først og fremst ”etatshistorisk” verdi, eks maskinelt og elektronisk utstyr.