Etnografika

Etnografika: omfatter rariteter fra fjerne strøk.

Omfang: Det ligger i utgangspunktet utenfor Forsvarsmuseets rolle å skulle samle på gjenstander som ikke har vært benyttet av det norske forsvaret. Etnografiske gjenstander faller dermed i utgangspunktet utenfor samlingsplanen. For MMUs vedkommende er situasjonen spesiell og en finner det derfor riktig å definere dette som en egen samling.

Allerede ved gavebrevet til museets grunnlegger C F Klinck utgjorde etnografiske gjenstander en vesentlig del av samlingen. Gjenstandene er rariteter fra landene rundt middelhavet og fra fjerne Østen som er hentet hjem til Norge av ulike marineoffiserer under ulike tokt med norske fartøy, men like mye fra vernepliktige eller permitterte marineoffiserer, som har gjort tjeneste i andre land. Gjenstandene er således dels vitnesbyrd om norske marineoffiserers ”globalitet” og de er dels et stykke museumshistorie som beriker publikums opplevelse av museet.

Kulturhistorisk verdi: Jamfør ”omfang”. Mange av gjenstandene er først og fremst rariteter uten at de i seg selv har spesielt stor kulturhistorisk verdi. En del av gjenstandene antas å være både økonomisk og kulturhistorisk verdifulle.