Det historiske 2014

Året 2014 er i dobbelt forstand et jubileums år for Sjøforsvaret. Ikke bare skal grunnlovens 200 år markeres, men kanskje ennå viktigere for Marinemuseet og Sjøforsvaret er at det i 2014 også er 200 år siden Norges selvstendige Sjøforsvar ble opprettet. Datoen var 12. april 1814. Et slikt jubileum må selvsagt markeres.

Marinemuseets oppgave er å bevare, dokumentere og formidle norsk marinehistorie, med hovedvekt på tiden fra 1814 til i dag. Det betyr at hele museet i og for seg er en stor jubileumsutstilling med vekt på disse to hundre årene. Frem til jubileet i april og museets store markering 2.mai 2014 pågår det både store og mindre arbeider i museet for å videreutvikle museet og å bygge flere nye utstillinger. Det største arbeidet gjøres for tidsperioden 1980 og frem til i dag, hvor nærmere 200 kvm vil fremstå i helt ny drakt. Kald krig, Sjøforsvarets store omstilling på nitti-tallet og deltagelse i internasjonale operasjoner er noe av det som blir nytt. I tillegg bygger vi om og oppgraderer flere andre utstillinger i museet.

I tillegg til selve utstillingsdelen vil museet neste år ha ferdig en helt ny jubileumsbrosjyre på 46 sider, som i korte trekk tar for seg hele 200 års perioden i tekt og bilder. Som tidligere blir dette en brosjyre vi vil tilby gratis til besøkende.

Museet vil også i forbindelse med jubileet presentere en helt ny fartøysdatabase, som inneholder en oversikt over alle fartøy under norsk kommando siden 1814. Det er første gang en slik oversikt blir tilgjengelig, med masse fakta opplysninger og bilder av enkeltfartøyene. I basen er det langt over tusen fartøyer og flere vil ganske sikkert komme til etter hvert. Basen blir tilgjengelig her på våre nettsider og i museet. Det å få på plass en slik fartøysoversikt har vært utfordrende, ikke minst fordi samme navn er brukt på flere fartøy og noen er ombygget til annen type tjeneste.

I tillegg forventer omgivelsene at vi leverer en serie med plakater knyttet både til Sjøforsvarets rolle i 1814 og til hele 200 års perioden. Det skal vi selvsagt innfri. Vår oppgave er å formidle Sjøforsvarets 200 år lange historie. Det har vi nå en god mulighet for. Derfor går Marinemuseet inn i 2014 med stor entusiasme og med mye å glede seg til.