Åpent 2. juledag

Marinemuseet er åpent 2. juledag (75 årsdagen for senkningen av Scharnhorst) og holder stengt søndag 30.12

Marinemuseet har tradisjonelt vært stengt i romjulen, men har innført en tradisjon ved å holde oppe 2.juledag. Dette viderefører vi år. Besøker du Marinemuseet 2. juledag så retter vi spesiell oppmerksomhet mot at det denne dagen er 75 år siden senkninge av det tryske slagskipet Schrnhorst. Ved slaget deltok også norske jageren STORD. Besøk utstillingen i 2. etasje som omhandler slaget.

Vanligvis i vinterhalvåret har vi åpent på søndager, men 30.12 holder vi stengt.

Senkningen av den tyske slagkrysser CHARNHORST

Det tyske slagskipet Scharnhorst med en besetning på over 1800 besetningsmedlemmer var regnet for å være nærmest uslåelig. Samtidig utgjorde den en konstant trussel mot konvoiene til og fra Russland. Konvoi JW-55-B hadde losset i Murmansk og var på vei tilbake til Storbritannia da de blir oppdaget av en tysk ubåt. Det blir sendt melding til basen i Norge. Snart er slagskipet Scharnhorst, sammen med fem torpedojagere på vei mot konvoien. Med sin enorme kanonkraft var den en skikkelig trussel. Det blåste opp til storm og de mindre torpedojagerne klarte ikke å følge Scharnhorst, mistet kontakten og returnerte til havn.

Scharnhorst nærmet seg konvoien da den ble oppdaget av ekortefartøyene, det ble skuddveksling. Det tyske slagskipet forsøkte å angripe fra flere posisjoner, men måtte gi opp forsøket på å komme på skuddhold og satt kursen mot basen i Altafjorden.

Tidlig 2. juledags morgen 1943 fikk jageren Stord, med sin sjef kapt.lt. S. V. Storheill og en besetning på 240 nordmenn beskjed om at det tyske spøkelse som var aleine i havet nord for Nordkapp. Andre allierte fartøy fikk den samme beskjeden.  Flåten som tok opp jakten på Scharhorst bestod av slagskipet Duke of York, krysseren Jamaica, torpedojagerne Savage, Sumarez, Scorpion og norske Stord.

Stord fikk ordre om å gå så raskt det klarte i den grove sjøen for å komme i den mest fordelaktige posisjonen for angrep på den mektige slagkrysseren. Etter å ha gått i full fart i flere timer i tung sjø kom STORD og britiske HMS SCORPION i posisjon øst for SCHARNHORST. STORD åpnet kl. 1850 ild fra sine kanoner og avfyrte sine åtte torpedoer på en avstand på cirka 1500 meter. Det ble observert flere treffere. STORD bidro sammen med flere andre fartøy til at den tyske slagkrysseren ble senket.

Admiral Fraser, sjef for sjøstridskreftene som senket SHARNHORST, sendte følgende telegram til det britiske Admiralitetet;

“Please convey to the CinC Norwegian navy. STORD played a very daring role in the fight and I am very proud of her”.

I en artikkel I “The Evening News” 5. januar 1944 erklærte sjefen om bord på HMS DUKE OF YORK (slagskipet som ledet sjøslaget);

” .. the Norwegian destroyer ”Stord” carried out the most daring attack of the action ..”