2.juledag - 70 år siden senkningen av Scharnhorst

Det tyske slagskipet Scharnhorst med en besetning på over 1800 besetningsmedlemmer var regnet for å være nærmest uslåelig. Samtidig utgjorde den en konstant trussel mot konvoiene til og fra Russland.

Tidlig 2. juledags morgen 1943 fikk jageren Stord, med sin sjef kapt.lt. S. V. Storheill og en besetning på 240 nordmenn beskjed om at det tyske spøkelse hadde gått ut på havet nord for Nordkapp. Andre allierte fartøy fikk den samme beskjeden. 

Stord fikk ordre om å gå så raskt det klarte i den grove sjøen for å komme i den mest fordelaktige posisjonen for angrep på den mektige slagkrysseren. Etter å ha gått i full fart i flere timer i tung sjø kom STORD og britiske HMS SCORPION i posisjon øst for SCHARNHORST. STORD åpnet kl. 1850 ild fra sine kanoner og avfyrte sine åtte torpedoer på en avstand på cirka 1500 meter. Det ble observert flere treffere. STORD bidro sammen med flere andre fartøy til at den tyske slagkrysseren ble senket.

Admiral Fraser, sjef for sjøstridskreftene som senket SHARNHORST, sendte følgende telegram til det britiske Admiralitetet;

“Please convey to the CinC Norwegian navy. STORD played a very daring role in the fight and I am very proud of her”. 

I en artikkel I “The Evening News” 5. januar 1944 erklærte sjefen om bord på HMS DUKE OF YORK (slagskipet som ledet sjøslaget);

” .. the Norwegian destroyer ”Stord” carried out the most daring attack of the action ..”

Av besetningen på 1968 mann var det bare 36 som overlevde. Deres navnetrekk finnes i Marinemuseets utstilling, der du også kan lese mer om denne- og mange andre deler av norsk marinehistorie.

Marinemuseet holder åpnet søndag 29 desember.