• Marinemuseet åpent fra 20. juli
    Marinemuseet åpent for publikum fra 20.juli, alle dager fra 12-16 frem til 30. september.Ubåten og MTB er stengt på......

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

Marinemuseet åpent fra 20. juli

Marinemuseet åpent for publikum fra 20.juli, alle dager fra 12-16 frem til 30. september.

Ubåten og MTB er stengt på grunn av covid19 (trangt om bord)

Åpner to nye museum

Forsvaret gjenåpner museene i Horten og Bergen
Mange henvendelser og stort lokalt engasjement har gjort at Forsvaret har vurdert beslutningen om å holde enkelte av Forsvarets museer stengt på nytt. Vi har kommet til at vi vil gjenåpne Marinemuseet i Horten og Bergenhus festningsmuseum. De to museene vil åpne mandag 20. juli.
Vi ser frem til å ta i mot publikum, både lokale og tilreisende, og håper de vil sette pris på tilbudet.

Da Pol III møtte overmakten 8.april 1940

Før midnatt, fem timer før angrepet på Norge skulle starte, oppdaget den lille og gamle fangstskuta Pol III fiendtlige fartøy gå inn i fjorden. Det ble et dramatisk møte, som krevde det første offer i angrepet på Norge.

Olav Tryggvason - kampene i Horten

Mineleggeren Olav Tryggvason senket et tysk fartøy på havna i Horten 9.april 1940 og hindret i første omgang Albatros å trenge inn på havna. Ironisk nok skulle det eneste fartøyet som virkelig betydde noe i kampen om marinens hovedbase på Karljohansvern ikke vært her 9.april 

Sanitet på en annen måte!

At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er avtanden til land ett par seilasdager unna. Med den nye utstillingen "sanitet på en annen måte" har vi ønsket å rette søkelyset mot det som er spesielt for sanitet i Sjøforsvaret.

"Hvad Djevelen Nøler I Efter"

Utstillingen om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold og slaget i Dynekilen for 300 år siden er åpnet. En utstilling der vi kan vise originalgjenstander som skal ha tilhørt sjøhelten og hvor han blant annet har risset inn sine bataljer.

Har du sett filmen Sjøforsvaret 200 år?

I 2014 feiret Sjøforsvaret sitt 200års jubileum som selvstendig norsk marine. Faktisk er Marinen eldre enn Grunnloven. Filmen Sjøforsvaret 200 år som du her kan se en smakebit av er tilsalgs i museet eller pr epost

KNM Blink på plass igjen

MTB KNM Blink seilte 29.november ut fra sin faste plass mellom magasinbygningene på Karljohansvern, det har den ikke gjort på over ti år! Etter doksetting og en ansiktsløftning er hun nå tilbake på sin faste plass i magasinkanalen.

Museumsubåt på Norske Opera

Operaen har lånt det 7 tonn store tårnet til Norges første undervannsbåt - nå blir det undervannsbåtopera for full hals!

Marker 8.mai i museet

8.mai 2019 markerer Marinemuseet frigjørings- og veterandagen, slik vi pleier. Det blir tale av elever ved Holtan Ungdomsskole, kransnedleggelse og samling med kaffe og kaker i etterkant av markeringen i minnehallen i museet. Horten kommune med ordføreren deltar og arrangementet inngår som del av kommunsens veteranplan.Arrangementet starter kl.1200.

Se hvilke museer som er åpne

Av Forsvarets museer er disse åpne for besøk fra 1. juli:

Oscarsborg festningsmuseum, Forsvarets besøkssenter og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø.

Fra 20. juli åpner Marinemuseet i Horten og Bergenhus festningsmuseum.

Følgende av våre museer vil holde stengt ut året:

Forsvarsmuseet i Oslo, Rustkammeret i Trondheim og Flysamlingen Gardemoen.

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

01.10.1899
Kystartilleriet ble opprettet som et selvstendig våpen i Hæren med generalmajor Christian W. E. B. Olssøn som første Generalinspektør og Sjef for Kystartilleriet. (Se 2/5-1893)
01.10.1900
Marinens Intendantur og Intendanturkorps ble opprettet. Sjefen, vernepliktig sjøoffiser, senere intendantur-kommandørkaptein Harald Pedersen, med tittel overintendant, fikk stasjon på KARLJOHANSVERN i Horten.
01.10.1924
Undervannsbåten B2 av B-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med kaptein Tryggve R. Kloumann Olafsen som skipssjef. B2 ble erobret av tyske styrker i april 1940. B2´s videre skjebne er ukjent.
Kort beskrivelse av B-klassen, se 1/2-1923.
01.10.1929
Undervannsbåten B5 av B-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med kaptein Edvard Chr. Danielsen som skipssjef. Fartøyet ble erobret av tyske styrker i april 1940 og innlemmet i den tyske krigsmarinen, utrangert og hugget opp i mars 1942.
Kort beskrivelse av B-klassen, se 1/2-1923.
01.10.1938
De første kadetter ble tatt opp ved Sjøkrigsskolens maskinlinje i henhold til ”Vedtak i Stortinget av 22. februar 1930 om Befalsutdanning i Marinen og Plan og Reglement for Sjøkrigsskolen av 1932”.
01.10.1941
Jageren NEWPORT av TOWN-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med kaptein Reidar Bruusgaard som skipssjef. Fartøyet kolliderte i mars 1942 med den britiske jageren HMS BEVERLEY under eskortering av en konvoi i Atlanterhavet og ble så sterkt skadet at den forlot konvoien og gikk til Liverpool for reparasjon. Jageren ble tilbakelevert Royal Navy (RN) i juni 1942.
Kort beskrivelse av TOWN-klassen, se 16/12-1940.
01.10.1941
Skyteskolen for Sjøforsvarets skytteravdeling for Handelsflåten ble etablert i Dumbarton, Skottland.
01.10.1946
Etter opptaksprøve og seks ukers rekruttskole ble de første seks kadettene opptatt på en nyopprettet intendanturlinje ved Sjøkrigsskolen.
01.10.1946
De første kadetter ved Sjøkrigsskolens kystartillerilinje møtte etter ett års aspiranttid. To kull var tidligere utdannet ved den svenske Kungliga Sjøkrigsskolans Kustartillerilinje. 1951: Viseadmiral Skule V. Storheill overtok som Sjef for Sjøforsvaret etter viseadmiral Thore Horve.
01.10.1958
De første kystartillerikadetter begynte på Sjøkrigsskolen etter at Kystartilleriet var tilbakeført til Marinen (Sjøforsvaret) fra Hæren.
01.10.1959
Mineleggerne KNM GOR (2) og KNM TYR (2) av GOR (2)-klassen, ble overtatt fra US Navy og heiste kommandoene, med henholdsvis kapteinløytnantene Hans B. Dyrstad og Knut K. Engelbreth som skipssjefer. KNM GOR (2) og KNM TYR (2) ble utrangert i 1975. KNM GOR (2) ble solgt i 1977 og KNM TYR (2) ble benyttet som målfartøy og senere solgt i 1978.
Kort beskrivelse av GOR (2)-klassen: Deplasement: 1.250 tonn Fart: 16 knop Besetning: 105 mann Hovedbestykning.: 1-3” kanoner, miner, synkeminer og HEDGEHOG A/U våpen
01.10.1981
ATM - arbeidstidsbestemmelser for militært personell ble iverksatt i henhold til kap. 10 i Arbeidsmiljøloven. Disse bestemmelsene førte til grunnleggende endringer i tjenesten.
01.10.1998
Viseadmiral Eivind C. Hauger-Johannessen tiltrådte som stabssjef i Forsvarets Overkommando (FO).
01.10.1999
Kystartilleriet markerte avslutningen på sitt 100-års jubileum på OSCARSBORG festning med HM Kong Harald V tilstede.

Utdrag fra boken, ajour pr. 31.12.2000

Søk i datoer

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her

Åpningstider

1.mai-30. september

Alle dager fra 12-16

Fra 1. oktober og ut april bare åpent søndager 12-16

Gratis adgang

NB! Ubåt og MTB stengt på grunn av covid-19 (trangt om bord)

Kontor og bibliotek normalt åpent hverdager 09-15

Tlf: 33 03 33 97

epost:mar-mus@online.no

Fregatten KNM Narvik er ikke en del av Marinemuseet og har egne åpningstider.

http://www.knmnarvik.no/

English

Opening hours

(Subject to changes)

May - September:

12.00 - 16.00 every day

October - April:

12.00 - 16.00 Sundays only

Guided tours for classes and groups outside normal hours after appointment.

German

Offnungszeiten

(mit Vorbehalt eventueller Änderungen)

Mai - September:

12.00 - 16.00   alle Tage

Oktober - April

12.00 - 16.00 nur sonntags

 

Schulklassen und Gruppen kônnen nach Vereinbarung, außerhalb der normalen Offnungszeit, Führungen bestellen.    

Orlogsdatabasen

Søk etter norske marinefartøy

Sjøforsvaret vs Marinen

Begrepet ”Sjøforsvaret” omfatter historisk sett noe mer enn bare ”Marinen”.

Kystartilleriet var i mange år en egen våpengren innenfor Sjøforsvaret. Kystartilleriet, som nå er nedlagt, har sitt eget museum på Oscarsborg.

I dag består Sjøforsvaret av Kysteskadren, som ofte kalles ”Marinen”, samt Kystvakt og Sjøforsvarets skoler.

Det er derfor naturlig at Marinemuseet legger hovedvekten av sin virksomhet på den virksomheten som i dag gjenspeiles i Sjøforsvarets organisasjon og med mest vekt på Marinen.