Pionertiden

Observasjonsballonger hadde på begynnelsen av 1900-tallet vært i bruk i over hundre år ute i Europa. Luftforsvarsmuseets modell viser Norges første og eneste observasjonsballong brukt av det Norske forsvaret. Ballongen ble kjøpt inn i 1905 for å følge med på svenske militære bevegelser ved grensen, like etter unionsoppløsningen. 

Ballongen var en tysk konstruksjon og fylt med helium. Den ble sendt opp i en høyde av 3 – 500 meter, men kunne sendes opp så høyt som 1000 meter. Fra kurven kunne en eller flere observatører rapportere ned til bakken hva de så. Det ble gjort med telefon. Ballongen var forankret med en wire i en vogn på bakken, slik at den var mulig å flytte. Ballongen ble brukt ved Fredriksten festning i Halden. Det var generalinspektøren for Hærens artilleri, Oberst Stang, som var pådriveren bak anskaffelsen av denne observasjonsballongen. 

Vi har laget et "titteskap" for å vise hvor stor forskjell det var å se et slagsted fra lufta. Det viser på en enkel måte hvorfor observasjons og speiderfly fikk stor betydning under første verdenskrig.

Denne nye krigen i luften begynte i det små. Flygerne begynte med å kaste ned murstein, flasker og håndgranater på fienden. Mellom flyene ble det kjempet med revolver og gevær – og etter hvert maskingevær og mitraljøser. Det var gjerne observatøren bak som betjente maskingeværet. Geværene ble montert slik at de ikke kom i konflikt med propellen foran. Det var nesten umulig å treffe motstanderen på denne måten, så etter hvert ble geværene montert slik at de pekte framover i flyets lengderetning. Da ble det enklere for flygeren å sikte på motstanderen.  

Problemet da var propellen. Kulene traff propellen på eget fly, og ødela den. Dette prøvde man å løse ved å montere stålplater på propellbladene, der kulene gikk. Da kunne kuler som traff bli slått unna. Aberet med det, var rikosjetter, (at kulene skiftet retning) som kunne skade flyet og i verste fall treffe piloten!  En bedre løsning kom allerede i 1915. Da laget den hollandske flykonstruktøren Fokker et spesielt gear som synkroniserte kuletakten i forhold til propellbladenes bane. Da fikk man kulene til å gå i mellom propellbladene når de spant rundt. Dette bidro til å skape det moderne jagerflyet. 

.