Opptakten til 9. april 1940

Rett før angrepet på Norge, hadde våre flyvåpen (Hærens og Marinens) et begrenset antall fly å forsvare oss med. Foruten Tiger Moth og Fokker CV, hadde vi Gloster Gladiator, Heinkel 115 og Curtiss Hawk.

Gloster Gladiator: Dette var ett av britenes siste dobbeltdekkere. Det ble kjøpt inn 12 stykker til Norge i 1937 – 1939. De ble kjøpt inn som en nødløsning på slutten av 30 tallet, da norske politikere så hvordan spenningen økte i Europa. De store nasjonene, som England, ville ikke selge fra seg nyere og mer moderne utstyr. Det trengte de selv.  (Gloster Gladiator og Lesjaskogvatnet + Bardufoss)

Videre har Luftforsvarsmuseet en modell av Heinkel 115: seks fly ble kjøpt inn – faktisk fra Tyskland – så sent som i 1939!  De siste ble hentet i Rostock, etter at krigen i Europa var i gang. Dette var det mest moderne flyet nordmennene hadde da Norge ble angrepet i 1940. Det skapte imidlertid en del forvirring at samme flytype ble brukt på begge sider. Ett av våre fly ble skutt ned av engelskmenn fordi de trodde det var tysk. I april – mai 1940, under felttoget i Nordland ble to Heinkel 115 kapret fra tyskerne. Noen av disse flyene ble senere fløyet til England.

Vi hadde noen fly til – av typen Curtiss Hawk, som var bestilt fra USA i 1939 – men de fleste var ennå ikke blitt pakket ut og satt sammen! Det ble gjort en stor bestilling, så mange som 101 stykker ble bestilt, men ved krigsutbruddet var kun 19 fly ankommet og av dem var et fåtall montert. Dessuten manglet de våpen, og flygere. De fleste stod i kassene, umontert, da Tyskland angrep Norge. Disse solgte Tyskland senere til Finland. Resten av bestillingen fra USA ble holdt tilbake, og ble senere sendt til den norske treningsleiren ”Little Norway” i Canada, og ble brukt som skolefly der. Senere satset Norge på Fairchild Cornell som skolefly.

I 1943 ble Curtiss Hawk levert tilbake til USA og solgt videre til Peru. For flyutdannelsen i Canada satset vi heller på flytypen Fairchild Cornell, som det ble anskaffet 86 av. Ca 30 av disse var gavefly fra forskjellige miljøer i Nord- og Sør- Amerika, navnet på giverne ble påmalt flyene.