Norges første fly

1912 er et merkeår for luftfart i Norge. Så tidlig som i 1910 holdt en svensk baron - Carl Cederström - den første fly-oppvisningen i Norge. Fem år etter unionsoppløsningen var det ikke alle som var like begeistret for det. Da det ble annonsert at en annen svenske skulle holde flyoppvisning over Horten og Moss, var det nok! Nå måtte man gå fra planer til handling!

På ubåten Kobben, ble det satt i gang en innsamlingsaksjon for å skaffe Norge et fly. En løytnant – Løytnant Dons - ble pekt ut og sendt til Tyskland for å kjøpe fly, og lære seg å fly det. Etter noen få flytimer, men uten flysertifikat, kom han hjem. Flyet han hadde kjøpt ble sendt med båt.

Den 1. juni 1912 foretok Løytnant Dons den første norske flytur, som norsk pilot i norskeid fly. Ferden gikk fra Gannestad ved Horten, til Øra ved Fredrikstad, altså rett over Oslofjorden. Flyet fikk betegnende navnet Start, og ble senere gitt til Marinen. Der fikk det påsatt flottører – som vi ser her på denne modellen, Start var marinens første fly. I "klimarommet" på Luftforsvarsmuseets studiemagasin på Gardermoen er det restaurerte flyet utstilt.

Flyet var et tysk fly, som het Rumpler Taube. Taube betyr ”due” på tysk. Men selv om den har navn etter, og ligner på en fugl, var det et frø av en tropisk plante (Zanonia) som var konstruktørenes utgangspunkt. Man forsøkte å etterligne dette frøets suverene sveve-egenskaper. Ser dere på flyet, så ble det styrt ved at hele vingeflaten dreies.

I 1912 ble også to andre fly kjøpt inn til Norge. Modellen vi har av flytypen er det franske flyet Farman Longhorn.  Det ene var også resultat av en innsamlingsaksjon, det andre ble gitt i gave av nordmenn i Frankrike. Flyene ble skaffet til Hæren, og fikk navnene ”Njål” og ”Gange-Rolf”.  De var stasjonert på Kjeller flyplass, den første i landet.

Dermed hadde Marinen og Hæren fått hvert sitt ”Flyvevæsen” – som de kalte det den gang. Først i 1944 ble disse to flyvåpnene slått sammen til en tredje forsvarsgren: Luftforsvaret.