Mellomkrigstiden

"Klippfiskbomberen" Caprioni

Da Norge ble angrepet våren 1940, var forsvarsberedskapen mildt sagt mangelfull. Årsaken til det finner vi i perioden før 2. verdenskrig; nemlig mellomkrigstiden. Mellomkrigstiden var preget av økonomiske problemer som førte til bankkrakk, tvangsauksjoner og arbeidsløshet. De harde trettiåra er blitt et kjent begrep, men 20-tallet var ikke stort bedre. Den politiske situasjonen var ustabil og klassemotsetningene var harde. Den norske kronas verdi sank med to tredeler i løpet av kort tid!

Forsvaret ble følgelig lavt prioritert og fikk relativt små bevilgninger i denne perioden.  Krigsfaren ble ansett for å være svært liten. Hvis det skulle bryte ut krig, ville landet fortsatt erklære seg som nøytral i konflikten, slik vi hadde vært under 1. verdenskrig. Så lenge Norge ikke var direkte truet, var det liten vilje til å bruke store summer til forsvar.  – Pengene kunne brukes bedre til andre formål, slik situasjonen tross alt var. Forsvarets oppgave skulle være å markere landets suverenitet. Det var en utbredt oppfatning, blant vanlige folk og politikere, at hvis en stormakt ville erobre Norge, så kunne ikke all verdens forsvar hindre det.

Klippfiskbomberen

Fordi det fortsatt stod dårlig til med den norske krona, ble fire italienske bombefly av typen Caproni kjøpt inn – og betalt - med klippfisk! Tanken var at disse fire flyene skulle spres rundt i landet.  Ett stasjonert på Østlandet, ett på Vestlandet, ett i Midt-Norge og ett i Nord-Norge. Tilstrekkelig til å dekke hele landet! De fire flyene ble til syvende og sist stasjonert på Sola flyplass, der de dannet den såkalte Bombevingen.

Etter hvert som spenningen økte i Europa utover 30-tallet, så også norske myndigheter at noe måtte gjøres. Bevilgningene til Forsvaret ble økt, men dessverre kom dette for sent. Noen fly ble imidlertid kjøpt inn: Her ser dere Gloster Gladiator, et britisk jagerfly, som det ble kjøpt 12 stykker av i tiden 1937 – 39. Dette er malt i britiske farger. Marinen kjøpte i 1939 inn 6 moderne rekognoserings- og bombefly, av typen Heinkel He 115. Luftforsvarsmuseet har stilt ut en modell av flyet.