Bombing av norske byer

Lenger ut på våren, under det tyske felttoget, ble mange norske byer og tettsteder bombet. Bl.a. Elverum, Kristiansand, Molde, Dombås, Åndalsnes, Steinkjer, Grong, Namsos, Bodø, Harstad og Narvik. Byene ble hardt rammet. Bodø sentrum lå i grus.

Etter det to måneder lange felttoget kapitulerte Norge, og vi gikk inn i en fem år lang okkupasjon. I løpet av disse årene bygde den tyske okkupasjonsmaktenlandet om til en festning - ”Festung Norwegen”. Norges geografiske posisjon var viktig for tyskerne i kampen mot engelskmennene. Foruten et utall festningsanlegg, ble også veier, bruer, jernbane og flyplasser ble bygd ut eller forbedret.  M.a.o. viktig infrastruktur.

På kartet her ser vi de viktigste flyplassene som okkupantene bygde ut. Mange av dem er i dag viktige flyplasser i sivil og militær flytrafikk – i mer moderne utgaver, selvfølgelig. Tyskerne la på mange måter grunnlaget for flyplass-nettet vi har i Norge i dag.