Utstillingen

Utstillingen

Luftforsvarsmuseets primære utstilling i Bodø består av samlinger av over 25 fly, flymodeller, tablå av flyfabrikk, kontroll og varslingsanlegg samt mange større gjenstander som luftvernkanoner, missilsystemer og flere radar- og peilesystemer. I tillegg finnes det en mengde større og mindre gjenstander som forteller historien om militærflygningen fra de tidligste forsøk til dagens Luftforsvar. Utstillingen viser samlinger fra ulike tidsepoker og tematiske områder og forsøker å vise bakgrunnen og fremveksten av et luftforsvar i Norge.

Spitfire, Mosquito og Catalina

Da flygerne var ferdig utdannet i Canada, ble nordmennene sendt til England for videre utdannelse. Så ble de fordelt på skvadroner i England, Skottland og på Island. Der fløy de blant annet Spitfire, Mosquito eller Catalina. På de engelske skvadronene (331 og 332) ble Spitfire brukt. Det er kanskje det mest berømte flyet fra 2. verdenskrig. Mange piloter drømte om å få fly Spitfire, og mange fikk det. I løpet av 12 år ble det produsert ca 22 000 Spitfire i en rekke versjoner! Forbedringer ble stadig gjort.  24 forskjellige hovedtyper finnes, men også de er i forskjellige varianter. (Til sammen 40!) Flyet var lett å manøvrere, det fikk etter hvert god bevæpning og var et godt kampfly. En svakhet flyet hadde, var at flygeren hadde begrenset utsikt fra sin posisjon.

Etterkrigstiden

Etter krigen trådte Norge inn i jetalderen med jagerflyet dere ser henge her oppe. Det heter De Havilland Vampire, og ble kjøpt inn til Norge i 1948.

Den kalde krigen

Etter den 2. verdenskrig - fikk vi, som dere vet, etter hvert en skarp deling av Europa i to deler – i øst og vest.  USA med sine vestlige allierte dannet NATO (1949) og Sovjetunionen med sine allierte på den andre siden dannet Warszawa-pakten. Dette spenningsforholdet mellom Øst og Vest har fått navnet  ”Den kalde krigen”.  I storpolitikken fulgte våpenkappløp, overvåkning, kriser og konflikter i årene som kom. Men hva med lille Norge? Hvilken betydning fikk dette for oss?

Kontroll og varsling - og etterretning

Delingen i Øst og Vest under den kalde krigen førte til et behov for kunnskap om hva de andre foretok seg, hva de hadde av militært materiell, osv. Samtidig som man måtte passe på sitt eget territorium…

For NATO-landene var Nord-områdene spesielt viktige. I dette området ble nyutviklede sovjetiske ubåter, overflatefartøyer, fly og landbaserte våpensystemer testet først. Det var et stort behov for å ”holde øye med” utviklingen i Sovjet. Hadde de overtaket i våpenkappløpet?