North American F-86 F Sabre

North American XP-86 fløy første gang i oktober 1947. Flyet var meget manøvreringsdyktig og oppnådde overlydshastigheter i stup. Hastighetsrekorden på 1.080 km/t ble satt i september 1948, og i 1949 var flyet i operativ tjeneste. Under krigen i Korea ble F-86E brukt i stort antall. Modell F kom i 1952. Den var utstyrt som jagerbomber med større motor enn tidligere modeller, endret vingekonstruksjon og våpensystem.

Det norske Flyvåpnet overtok sine første F-86F Sabre i 1957. Etter hvert ble alle F-84G Thunderjet skiftet ut med Sabre. Bruk av F-86F innebar også muligheten for bruk av atomvåpen. Flytypen ble i løpet av 1967 erstattet av Northrop F-5 som jagerfly i Luftforsvaret.