Lockheed CF-104 Starfighter

Prototypen XF-104 var i luften første gang 7. februar 1954. YF-104A oppnådde som første fly i verden, en hastighet på to ganger lydens hastighet. Starfighter ble utviklet i over 20 varianter. Det amerikanske flyvåpen hadde et mindre antall F-104 i sine oppsetninger, men i Europa ble F-104G det viktigste jagerflyet i de fleste NATO-land i 1960-70 årene. Til Norge ankom hangarskipet USS "CROATAN" i august 1963, med 23 F-104 til 331 skvadron i Bodø.

Prototypen XF-104 var i luften første gang 7. februar 1954. YF-104A oppnådde som første fly i verden, en hastighet på to ganger lydens hastighet. Starfighter ble utviklet i over 20 varianter. Det amerikanske flyvåpen hadde et mindre antall F-104 i sine oppsetninger, men i Europa ble F-104G det viktigste jagerflyet i de fleste NATO-land i 1960-70 årene. Til Norge ankom hangarskipet USS "CROATAN" i august 1963, med 23 F-104 til 331 skvadron i Bodø.

I 1972 kjøpte Luftforsvaret 22 brukte CF-104 fra Canada. Flyene var utstyrt som jagerbombere for bruk mot overflatefartøyer og ble tildelt 334 skvadron i Bodø. Den 22. april 1983 tok oberst Aamoth og general Schibbye av på den siste flyturen med en norsk Starfighter. Da hadde (C)F-104 vært i tjeneste i Luftforsvaret i 20 år, og fløyet over 100.000 timer.

 Les mer her om Lockheed F-104 Starfighter i Luftforsvaret