Kjeller F.F.9 Kaje I

I 1921 ble arbeide igangsatt for å skaffe Hærens Flyvevæsen et nytt treningsfly som fikk navnet F.F. 9 Kaje. Det ble utsyrt med en 120 hk vannavkjølet sekssylindret Mercedes rekkemotor, og vingeprofilet var det tyske Gøttingen bygget på lisens. Bortsett fra vingeprofilet var flyet en norsk konstruksjon, bygget av tre og trukket med linduk. Motoren var innkledd med aluminium.

Det ble bygget tre varianter Kaje I, II og III, med nye modifikasjoner i hver utgave. I 1922 ble det bygget 10 fly av Kaje I. Kaje II fikk noe større vingespenn og horn på balanserorene for avbalansering, og det ble bygget 4 fly av denne typen i 1925. Den siste varianten, Kaje III, fikk horn også på høyde og sideroret, og fem fly av denne utgaven var ferdig i 1926.

Det var et sterkt og godt skolefly, men ved utførelse av en roll gikk flyet inn i en sideslipp og videre over i et spinn ukontrollert. Kaje III var et godt og solid skolefly, men var ikke egnet for avansert trening på grunn av sine meget dårlige spinnegenskaper. Flyet var i bruk til tidlig på tredvetallet.

En Kaje med registreringsnummer 33 styrtet i Rømsjøen under øvelsesflyging 15 juli 1931. Dykkere fra Draugen Froskemannsklubb fant flyet i 1973, det ble deretter fra offisielt hold vedtatt at flyet skulle heves, og den 21 august begynte hevingen. Arbeidet med å restaurere flyet ble overlatt to flymekanikere ved Bodø Flystasjon, Ivan Kristiansen og Birger Larsen. Før restaureringen kunne begynne for alvor, måtte de gjennom alle tilgjengelige kilder finne ut hvordan flyet i detalj var bygget. Skroget var knekket i to i havariet og vingene var slått av.

Flyet ble demontert og alle deler som var brukbare ble omhyggelig restaurert. Målet var å bruke absolutt alt av originale deler som overhode mulig. Skroget ble bygget opp, cockpit med instrumentering og rorkontroller kom på plass. Likedan understell og motor, som så ut som ny, haleparti med ror likedan. Når en hadde sett utgangspunktet, vrakdelene som hadde ligget i vannet siden 1931, var det et utrolig syn. Da den ene vingehalvdelen også var ferdig ,som måtte bygges helt ny , ble flyet tatt til Kjeller, hvor resten av vingene ble bygget og montert. Fra en mann på Rinnleiret fikk NLF en original Kajemotor som Helge Jacobsen i Bodø overhalte. Da den ble sendt til Kjeller var det bare justering av magnetene og montering av manifold som sto igjen. Dette ble utført og motoren startet for første gang siden 1931. Den ble utstilt på LFK’s jubileum og deretter overført til Luftforsvarsmuseet i Bodø.