Fairchild PT-19 Cornell

Lansert i 1939 som M-62A. Da det sommeren 1940 ble bestemt å etablere en norsk treningsleir i Canada, oppsto behovet for egne treningsfly. Daværende lt. Motzfeldt var i USA for å ordene med kjøp av Curtiss Hawk og Douglas 8A-5, og ble i juli 1940 beordret til også å anskaffe egnede treningsfly. Fairchild-fabrikken hadde på den tiden en egnet flytype under bygging og ble kontaktet av Motzfeldt for prøveflyging. Den 25. juli fikk han en 30 minutters prøvetur, han var meget fornøyd med flyet. Etter landing ble pris og leveringssted diskutert, kontrakt for levering av de 6 første fly undertegnet.Fra Motzfeldt ankom fabrikken og til kontakten var undertegnet gikk det bare en knapp time. Høyst sansynlig det raskeste flykjøp i norsk militærhistorie.

Den første leveransen kom til den nyopprettede treningsleiren Little Norway i Toronto, Canada 23 august 1940. Etterhvert kom antallet opp i 36 fly i november 1941. Dette var av typen PT-19 med åpen cockpit. Behovet for flere fly økte, og i de følgende 3 år ble det anskaffet ytterligere 50 fly. Svært mange av disse var gaver. Det ble dannet «Wings for Norway» foreninger på mange steder hvor det var bosatt skandinaver både i Sør- og Nord-Amerika, i den hensikt å samle inn penger til treningsfly for nordmennene. Disse fly fikk ofte navn etter giverne, så som «Danmark», «State of New York» o.s.v. Et tilsvarende fond ble reist ved frivillig lønnstrekk blant befal og mannskaper i treningsleiren, og flyene fikk navnene «Spirit of Little Norway» I-II og III.

Den 21 sept. 1940 begynte det første kullet av flyelever utdanningen med norske fly, norske instruktører i en norsk treningsleir under norsk flagg. Noen fly gikk tapt under treningen i Canada. De gjenværende fly ble overført til Winkleigh i England da flyskolen flyttet dit tidlig i 1945. Til Norge kom flyene i juni-juli 1945.

Allerede 22. november 1945, ble en OTU (operational training unit) opprettet på Gardermoen under betegnelsen «Feltflyskolen». Foruten Spitfire og Harvard inngikk også 6 Cornell i oppsetningen. Etterhvert som aktiviteten tok seg opp ved 331,334 og 335 skvadron i slutten av 40 årene, ble det vanskelig å drive skoleflyging herfra, og den 1.juli 1949 ble skolen flyttet til den ekstyske feltflyplassen på Rygge. Aktiviteten på Rygge opphørte i november 1951. Elementærtreningen foregikk en tid på Eggemoen ved Hønefoss i Widerøes regi til juni 1952, da overtok Luftforsvaret igjen utdanningen av flygere og navigatører, nå på Værnes Flystasjon.

Museets Cornell er av typen PT-19A og ble overtatt av flygeskolen i Toronto oktober 1941. Den ble finansiert ved trekk i lønn fra befal og mannskaper ved Little Norway, derav navnet på motordekslet «Spirit of Little Norway» på motordekslet. Flyet har en total flytid på 2491 timer, da det ble solgt til privat eier i 1955.