De Havilland DH-82A Tiger Moth

I 1928 ble det besluttet å anskaffe et nytt skolefly som erstatning for det daværende skolefly Kaje. Valget falt på De Havilland D.H. Moth, et meget manøvrerbart biplan som hurtig ble veldig populært da det kom i 1925. Alle britiske flyklubber anskaffet typen, og spredde seg snart til flere land.

I 1928 ble tre Moth , samt lisensrettigheter til typen innkjøpt. Disse hadde den nye motoren Gipsy I med 100 HK , som var laget nettopp for denne flytypen, og flyet fikk derfor navnet Gipsy Moth D.H. 60 G. I Norge fikk de navnet Standard Moth, det ble forøvrig bygget ti av denne typen ved Kjeller Flyfabrikk.

D.H. Tiger Moth er en videreutvikling av Standard Moth, blandt annet for at det skulle bli lettere å hoppe ut i fallskjerm fra fremre cockpit. Andre forbedringer var bedre utsikt fra førersete samt en sterkere motor Gipsy III med 120 HK. Senere kom også Gipsy Major med 130 HK. I forhold til de første motorene var de to siste snudd på hodet med hengende sylindere som medførte forandret nesepartiet og ga bedre utsikt fra førersetet.

I 1932 gav departementet klarsignal til å bygge 17 Tiger Moth på lisens. Senere, fram til 1935, ble det bygget ytterliger 20. Flypen var i bruk til og med krigen i Norge 1940. Nesten halvparten havarerte av forskjellige årsaker, i aprildagene ble noen skadet ved krigshandlinger og noen evakuerte til Sverige og Finnland

Museet’s Tiger Moth er engelsk produsert og ble gitt som gave fra Royal Air Force i 1947. Det ble en tid brukt som undervisningsmateriell ved Luftforsvarets Tekniske Skole på Kjevik.

Totalt ble det produsert ca 9500 eksemplarer, og den var i bruk mer enn 30 land. Fremdeles er en rekke Moth operative rundt om i verden i flyklubber og i privat eie. Som en kuriositet kan nevnes at i 1934, på 25 års dagen for Bleriot’s flyging over den engelske kanal, fløy engelskmannen Geoffery Tyson den samme ruten, i en Tiger Moth, på rygg.

Les mer her om Tiger Moth.