Cessna T-37B

T-37 «Tweet» er et to-motors primærtreningsfly for opplæring i grunnleggende jet- fly operasjoner, så som instrumentflyging, formasjonsflyging og nattflyging. Det var det første jetflyet i USAF som var bygget fra grunnen av som et treningsfly, i motsetning til T-33 som var en modifikasjon av F-80. Flyegenskapene hjalp elevene til en lettere overgang til større og hurtigere fly som T-38 «Talon» senere i opplæringsprogrammet. Det at elev og instruktør satt ved siden av hverandre, gjorde det lettere for instruktøren og observere og kommunisere med eleven.

Prototypen XT-37 fløy første gang 12 oktober 1954, og den første produksjonsmodellen T-37A fløy første gang 27 september 1955. Den hadde da prototype-motorene YJ69-T-9, bygget av Continental, og som utviklet 920 lb (417 kg) skyvekraft. Det gikk sent med innføringen av T-37A , som det ble bygget i alt 534 av, da det ble nødvendig med en rekke forandringer og modifikasjoner før den kunne aksepteres til treningsformål. Først i 1957 ble T-37A tatt i bruk av USAF . I 1959 kom T-37B som i forhold til T-37A hadde sterkere motorer, nytt instrumentpanel med bedre kommunikasjons og navigasjonsutstyr. Etterhvert ble alle «-A» modifisert til B-standard.

T-37C, med muligheter for våpen, og med ekstra brennstoff, ble bygget for eksport. Både T-37B og -C er i tjeneste i flere allierte flyvåpen. I alt ble det bygget nesten 1300 T-37a -B,-C utgaver før produksjonen ble stoppet sent i 1970.