Cessna L-19 / O-1 Bird Dog

Amerikansk, lett observasjonsfly for artilleriet

Cessna L-19 Bird Dog ble utviklet for US ARMY som et lett rekognoserings- og observasjonsfly for artilleriet. Det kunne også benyttes som kommunikasjons- og treningsfly. Den første bestillingen på 418 fly til US ARMY kom i 1950.

Mellom 1960 og 1968 anskaffet Luftforsvaret i alt 27 Bird Dog. Flyene ble fordelt til de ulike artilleriavdelinger med hovedkvarter i nord på Sætermoen, og i sør på Haslemoen i Solør. Etter hvert ble flyene nedslitt og i 1992 ble Feltartilleriets OP-tjeneste lagt ned.

Les mer her om Cessna L-19/O-1 Birddog i Hærens fly OP-Tropper