Utstilt i Bodø

Northrop F-5A/RF-5A Freedom Fighter

Amerikanskprodusert, lett rekognoserings- og jagerfly. Den første F-5A tok av fra Edwards Air Force Base 31. juli 1963. Flyfabrikken Northrop bygget i alt 617 F-5A og 183 F-5B. Mot slutten av 60-tallet kom fotorekognoseringsflyet RF-5A.

Gloster Gladiator II

En av de siste dobbeltdekkede jagerfly i produksjon. Norge anskaffet 6 fly av typen Gladiator Mk I i 1938. Ytterligere 6 fly ble innkjøpt sommeren 1939, disse var Mk II.

Kjeller F.F.9 Kaje I

I 1921 ble arbeide igangsatt for å skaffe Hærens Flyvevæsen et nytt treningsfly som fikk navnet F.F. 9 Kaje. Det ble utsyrt med en 120 hk vannavkjølet sekssylindret Mercedes rekkemotor, og vingeprofilet var det tyske Gøttingen bygget på lisens. Bortsett fra vingeprofilet var flyet en norsk konstruksjon, bygget av tre og trukket med linduk. Motoren var innkledd med aluminium.