Intops-utstillingen

Norske soldater har stilt til tjeneste i internasjonale operasjoner siden innsettingen av Tysklandsbrigadene i 1947. Norge har stilt styrkebidrag til alle slags operasjoner; med små og store kapasiteter, i korte perioder eller over mange år. Utstillingen fanger denne bredden gjennom å vise eksempler på operasjoner – i ulike deler av verden, til ulike tider.

Utstillingen inviterer til å oppleve historien – og høre historier – fra åtte geografiske områder. Disse viser samtidig den historiske utviklingen, fra Tyskland og Korea rett etter andre verdenskrig, til Afghanistan og Libya i vår tid. Mellom disse tidsmessige ytterpunktene ligger en omfattende og sammensatt innsats ikke minst i Midtøsten og på Balkan, samt i Afrika og Gulfen.

Innsatsen i disse områdene synliggjøres ved å trekke fram hendelser og historier, forklare sammenhenger og vise gjenstander fra flere operasjoner. Historien levendegjøres med filmklipp og foto – og med lyd-installasjoner hvor ti veteraner deler noen av sine erfaringer og betraktninger.

Utstillingen formidler en parallell historie: Den viser sider ved utviklingen av det norske forsvaret fra andre verdenskrig, gjennom den kalde krigen, opp til vår tid. Utviklingen speiles gjennom intops-deltakelsen; i soldatenes utrustning, i operasjonenes kompleksitet og krav. Våpnene soldatene bærer, hvorav en del er utstilt, og andre deler av utrustningen er ett eksempel på denne utviklingen. Dette er samtidig historien om oppbyggingen av et massivt invasjonsforsvar innrettet mot en mulig invasjon – hjemme, til et lite innsatsforsvar beregnet på rask innsetting i krisehåndtering – hjemme og ute.

Mens hoveddelen av utstillingen finnes inn i Forsvarsmuseets bygninger, er en egen seksjon – i fem containere ute på museumsplassen – spesielt viet innsatsen i ISAF-styrken i Afghanistan.