100 operasjoner

Norge har stilt styrkebidrag til nærmere 100 internasjonale operasjoner – fra Tyskland i 1947 til i dag. Den største innsatsen har vært i form av landstyrker, men Norge har også bidratt med kapasiteter på sjøen og i lufta. Deltakelsen har vært med alt fra stabsoffiserer til kampavdelinger.

Kart over internasjonale operasjoner

Kart - Norske internasjonale operasjoner

.

.

Liste over de enkelte operasjonene:

.

.

.

Operasjonene

Den største innsatsen – målt i antall soldater – var i Tyskland og i Midtøsten. De mest krevende – militært sett – var nok på Balkan og i Afghanistan. Utstillingen inneholder en oversikt over alle operasjonene, og plasserer dem geografisk og historisk. Noen operasjoner og områder er valgt ut for å formidle historien:

Tyskland: Okkupasjon av okkupasjonsmakten

1947: Tyskland er okkupert; Norge deltar i okkupasjonen.  Nazi-Tyskland var slått; store deler av landet lå i ruiner. Norge stilte styrker i den allierte okkupasjonen. Norsk ungdom avtjente deler av førstegangstjenesten i Tysklandsbrigaden, og gjenoppbyggingen av Hæren startet – i Tyskland.

Korea - Feltsykehus til ny storkrig

1950: Korea er delt i sør og nord, fanget i den kalde krigen. Det sovjetisk-støttede Nord-Korea angrep det amerikansk-beskyttede Sør-Korea. USA-ledede styrker kom Sør-Korea til unnsetning. Stabilitet ble gjenopprettet – etter at fire millioner mennesker var drept eller såret. I Korea-krigen deltok Norge igjen i krig.

Midtøsten - FNs fredsbevaring formes

1948: Palestina deles, Israel opprettes. Den første arabisk-israelske krig brøt ut, Midtøsten-konflikten ble skapt. FN etablerte sin første fredsbevarende operasjon – som fortsatt pågår. Krig brøt ut på ny i 1956, og FN satte inn sin første fredsstyrke. Flere kriger fulgte; Norge har deltatt i flere fredsoperasjoner.

Afrika- Fredsbevaring og fredsoppretting

1960: I Afrika blir gamle kolonier til selvstendige stater. Den kalde krigens stormaktsrivalisering bidro til motsetninger – og til humanitære kriser. Borgerkriger og konflikter førte til innsetting av FN-styrker, også med norske bidrag. Noen av de mest krevende fredsoperasjonene har vært i Afrika.

Balkan - Fredsoperasjoner i endring

1992: Jugoslavia er oppløst, Balkan står i brann. Jugoslavia ble til som følge av andre verdenskrig – og kollapset etter den kalde krigen. Oppbruddet var alt annet enn fredelig: Krig brøt ut mellom stater, mellom folkeslag.

Gulfen - Storkrig og krigstraumer

1990–91: Irak invaderer Kuwait, koalisjonsstyrker angriper Irak. Gulfen ble et globalt brennpunkt da Irak okkuperte Kuwait og truet Saudi-Arabia. USA fikk med seg allierte i en koalisjonsstyrke, først for å beskytte Saudi-Arabia, deretter for å frigjøre Kuwait. Norge har stilt i seks operasjoner i Gulfen.

Afghanistan - Kamp mot terror, flernasjonal innsats

2001: Al-Qaida angriper USA; USA angriper terroristene. For Osama bin Laden var USA den fremste fienden – som ble rammet med sjokkerende kraft, 11. september 2001. For USA ble bin Laden og hans nettverk al-Qaida et hovedmål. Al-Qaida og Taliban-regimet i Afghanistan skulle utslettes. Norge gikk inn i to krevende operasjoner.

Libya - Ansvar for beskyttelse

2011: Folket gjør opprør; NATO beskytter – når sivile trues med militære angrep. Den arabiske våren nådde også Libya. Opprør truet regimet; diktatoren Muhammar al-Gadaffi nektet å gå av. FN åpnet for maktbruk – og Norge bidro til den.