100 000 soldater

100 000 soldater

Norske kvinner og menn – fra hele landet, fra hele Forsvaret – har stilt i intops. De fleste har en intopsveteran i bekjentskapskretsen. Soldatene har løst små, fredelige oppdrag, og de har deltatt i store feltoperasjoner – og vært engasjert i kamp. De har stilt i operasjoner med fare for eget liv. Mange har mistet livet, noen har falt i strid. Og har selv måttet ta liv.

Soldater til internasjonale operasjoner var lenge rekruttert spesielt for denne oppgaven, fra den en gang store mobiliseringsstrukturen. Etter hvert har kravene til militære ferdigheter og forberedelser endret på måten soldatene er blitt valgt ut og trent opp på. Samtidig er tjeneste ute blitt en sentral del av oppgaven til tjenestegjørende befal; færre reservister brukes enn før. Med det nye innsatsforsvaret er det også flere som er engasjert nettopp med tanke på å kunne settes, på relativt kort varsel, når og hvor behovet melder seg – hjemme eller ute.

Utstillingen setter soldatene i sentrum. Ti veteraner deler erfaringer fra felten og refleksjoner omkring innsatsen og tjenesten: Én fra hvert av de åtte områdene utstillingen er bygd opp av, samt to seniorer som ser mer på helheten, både på den politiske og militære dimensjonen. Noen av veteranene har, av personlige og/eller sikkerhetsmessige årsaker, valgt å være delvis anonyme:

Tyskland:  Kåre Willoch

Korea:  Gerd Semb

Midtøsten:  Ole Sperre

Afrika:  Vibeke

Balkan:  Bjørn Bertheussen

Gulfen:  Trond Blankvandsbråthen

Afghanistan:  Odd Einar

Libya:  Geir

Overordnet: 

Gunnar Garbo

Robert Mood