3-En-felles-svensk-norsk-krigsmakt

18.-Militær profesjon

Militær profesjonKrigsskolen ble opprettet i 1750 som Den frie mathematiske skole. I 1820 fikk den navnet Den Kongelige Norske Krigsskole. Det Kon...

20.-Kong Oscar Is morgengave

Kong Oscar I’s morgengaveOscar I ble konge i 1844. Som morgengave til det norske folk, etterkom han deres ønsker når det gjaldt kongens titulatur,...

21.-Swea och Nore i krigisk dräkt hvilande på samma sköld

«Swea och Nore i krigisk dräkt hvilande på samma sköld»I 1819 samlet 20.000 norske og svenske soldater seg på Ljungbyhed i Skåne for den første st...

22.-En felles svensk-norsk krigsmakt

En felles svensk-norsk krigsmaktDen norske og den svenske militærmakten var forskjellig organisert og utrustet. Utover på 1800-tallet ble det utar...

23.-Skandinavismen

SkandinavismenDen opprinnelige kulturelle dimensjonen ved skandinavismen la vekt på felles erfaringer når det gjaldt historie, geografi, språk og...

24.-En samtidig skildring av leiren på Axevalla hede 1858

En samtidig skildring av leiren på Axevalla hede 1858Paa militaire Festligheder manglede det heller ikke under Leiren, og saa bör det være, thi de...

25.-Oscarsborg festning

Oscarsborg festningNorges hovedstad var utsatt så lenge Christianiafjorden ikke var befestet. Sentralkommisjonen av 1836 anbefalte derfor å bygge...

19.-I-nasjons-og-samfunnsbyggingens-tjeneste

I nasjons- og samfunnsbyggingens tjenesteI det nye selvstendige Norge gav militærmakten sikkerhet for staten og trygghet for befolkningen. Første...