2-Militaermakten-og-grunnloven

11.-Militærmakten og Grunnloven

Nytt navn: Reetablering av den norske militærmakten 1http://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseet/Utstillinger-og-aktiviteter/Fra-krig-til-nasjonsbyg...

12.-Reetableringen av den norske militærmakten

Nytt navn: Reetablering av den norske militærmakten 2http://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseet/Utstillinger-og-aktiviteter/Fra-krig-til-nasjonsbyg...

13.-Militærunionister og nasjonalmilitære

Nytt navn: Fornorskning av militærmakten 1http://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseet/Utstillinger-og-aktiviteter/Fra-krig-til-nasjonsbygging-1807-7...

14.-Militærleiren på Etterstad 1821

Nytt navn: Fornorskning av militærmakten 2http://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseet/Utstillinger-og-aktiviteter/Fra-krig-til-nasjonsbygging-1807-7...

15.-Det norske flagget

1) I kampen for Norge besluttet regenten prins Christian Frederik å innføre et eget norsk flagg. 27. februar 1814 fikk Norge sitt første selvstend...

16.-Kunngjøringen av 7. mai 1828

Kong Carl Johan reagerte emosjonelt mot feiringen av 17. mai. Dette var noe han betraktet som en demonstrasjon mot Sverige, unionen, og ham person...

17.-Torgslaget 17. mai 1829

17. mai 1829 anløp postskipet Constitutionen Christiania. Folket samlet seg og gikk i tog for Constitutionen; Grunnloven av 17. mai, ikke 4. novem...