1-Revolusjons-og-Napoleonskrigene/

1.-Revolusjons-og-Napoleonskrigene

I løpet av Revolusjonskrigene 1792–1802 og Napoleonskrigene 1803–1815, gjennomgikk Europa mer omfattende omveltninger enn i foregående hundreår. I...

2.-1812-års politikk

Etter statskuppet i Sverige 1809 ble det sluttet fred med Russland, Frankrike og Danmark-Norge. Året etter erklærte Sverige Storbritannia krig og...

3.-Kiel-traktaten

Ved inngangen til 1814 var Norge en underordnet del i den dansk-norske helstaten, regjert av en eneveldig konge. 14. januar dette året måtte kong...

4.-Grunnloven av 17. mai

Bekjentgjøringen av at Norge var blitt avstått til kongen av Sverige ankom med kurér til stattholderen Christian Frederik 24. januar 1814. 16.–17....

5.-Mossekonvensjonen

7. august mottok Christian Frederik Carl Johans forslag til våpenhvile. Kravene var tilnærmet likt det ultimatum kronprinsen hadde lagt frem før k...

6.-Grunnloven av 4. november

10. oktober abdiserte Christian Frederik og forlot Norge. Dagen etter ble abdikasjonserklæringen lest opp i det ekstraordinære Storting. Dette var...

7.-Faner

De første kjente norske militære faner nevnes i Akershusregnskapene fra 1640-årene. Blant de som listes opp, er noen røde og hvite faner som sanns...

8.- En ny tid

Det franske kongedømmet var et stendersamfunn. Dette gjaldt også arméen. Bare adelige kunne bli offiserer. 14. juli 1789 ble fengselet Bastillen s...

9.-Jean Baptiste Bernadotte

Jean Baptiste Bernadotte vokste opp i byen Pau ved Pyreneene. 17 år gammel vervet han seg (3. september 1780) og ble soldat i regimentetRoyal-la-M...

10.-Carl XIV Johan

Konge av Sverige og Norge 1818–184420. oktober 1810 steg Jean Baptiste Bernadotte i land ved Helsingborg. 5. november ble han formelt adoptert av...