De som forsker

Forsvarsmusets forskning utføres av museets fast ansatte og av eksterne forskere på kortere eller lengre engasjementer. Mye av forskningen utføres av faghistorikere, men en del har røtter i andre fag som for eksempel musikkhistorie, etnologi, juss, idéhistorie, filosofi og selvsagt også militærfag. Dette skal gi museets forskning bredde og dybde.

Øivind Berntzen Armann

Øivind Berntzen Armann er forsker ved Forsvarets museer

Telefon:   23 09 37 62
                  481 03 774

E-post:   otbarmann@mil.no

Forskning og pågående prosjekter

Forskningen ved Forsvarets museer ledes fra Forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet. Det er utarbeidet en strategi for forskningen for perioden 2011 til 2015 med årvisse delmål. Forskningen skal primært knyttes til det materialet FM har i sine samlinger, men vi utfører og støtter også annen forskning innen norsk militær- og forsvarshistorie. Dette utføres både av interne og eksterne forskere og ved flere av Forsvarets museer. Fram mot 2015 er det særlig periodene 1780 til 1814, 1940 til 1945 og tiden etter 1945 som vil bli vektlagt.