Claus Hoies akvareller er digitalisert

Claus Hoies akvareller har siden 1982 ligget godt lagret i Forsvarsmuseets tegningsarkiv. Men nå er de digitalisert og tilgjengelig for et bredere publikum.

Samlingen av akvareller består av 24 bilder, laget av den amerikanske kunstneren Claus Hoie (født 1911 i Stavanger). Han tjenestegjorde 4 år i den såkalte 99th Battalion, som for det meste bestod av norsk-amerikanere.

Akvarellene er fra perioden 1943 – 1945 og viser bataljonens treningsleir i Camp Hale, Colorado, med motiver som bratte fjell, is og snø. Ellers er det en del motiver fra tiden etter 8. mai 1945, fra Oslo-området. En av akvarellene viser også deler av Oslo Havn, hvor Forsvarsmuseets lokaler har fått en fremtredende plass!

Akvarellene finnes digitalisert både i jpeg og tiff, men er foreløpig hittil ikke tilgjengelige på Digitalt Museum. Iteresserte bes derfor henvende seg direkte til Forsvarsmuseets Billedarkiv.