En gammel og vakker boksamling

Den eldste boksamligen på vårt magasin er Artilleriets bibliotek. De første bøkene ble kjøpt inn allerede på 1700-tallet, men vi vet dessverre lite om samlingens eldste historie. Vi har derfor startet et arbeid for å finne ut når de første bøkene ble innarbeidet, hvilke bøker dette var og hvor de kom fra.

Den eldste trykte katalogen vi har over bibliotekets bestand er fra 1864, men den gir ingen opplysninger om når bøkene ble innkjøpt. I følge en artikkel om de militære bibliotekene i Kristiania skulle det finnes en trykt katalog over Artilleribrigadens bibliotek fra 1833. Katalogen var tapt hos Nasjonalbiblioteket, men vi fikk tilsendt en kopi fra Gunnerusbiblioteket i Trondheim. I tillegg til å gi en oversikt over hvilke bøker biblioteket bestod av i 1833 gir den også opplysninger om hvilke bøker som ble kjøpt inn før 1813. Dermed er det mulig å få en oversikt over et lite fagbibliotek som befant seg i forsvaret i 1814.

Vi arbeider nå med å finne fram bøkene på magasinet og å registrere disse i katalogen. Til nå har vi funnet omtrent halvparten av bøkene som ble innarbeidet før 1813. De fleste står forsatt i Artilleriets bibliotek, men flere har også vandret til andre boksamlinger i forsvaret.

Vi ble ganske overrasket da det viste seg at alle disse første bøkene var innbundet likt med flott forgyllerarbeid på omslaget og med artilleriets logo og Christian 7's kronede monogram i gull på rød bakgrunn preget inn i skinnet på hvert bind. Bøkene har sikkert kommet til Kristiania fra København og merket som er preget inn på forsiden av bøkene finnes også på de samme bøkene i Det kongelige bibliotek i København.

På Riksarkivet har vi funnet lister som forteller oss at boken på bildet ble innarbeidet i biblioteket i 1779 sammen med ganske mange andre bøker. Vi tror at disse bøkene har befunnet seg her på Akershus festning helt siden 1779, men helt sikre kan vi ikke være før vi har undersøkt nærmere i arkivene på Riksarkivet.

Det blir spennende å se hvor mange av disse eldste bøkene vi finner på magasinet. Vi håper å kunne lage en utstilling av det håndbiblioteket artilleriet hadde i 1814. I motsetning til Krigsskolens bibliotek, som forsvant i Paleebrannen under krigen, befinner disse bøkene seg altså på vårt magasin.