Dokumentasjon

Dokumentasjon

Forsvarsmuseet har en stor samling fotografier, dokumenter og bøker. Felles for disse er at de forteller deler av Forsvarets historie og er viktig dokumentasjon av de ulike virksomheter, fagområder og avdelinger.

Militære reglementer og håndbøker gjennom 300 år

Ved Forsvarsmuseets bibliotek har vi gjennomført et prosjekt med det resultat at norske og norskbrukte militære reglementer og håndbøker fra 1740 til i dag er blitt tilgjengelige for publikum.

Dokumentasjonen i tall:

Arkiver: 172 privatarkiver
Bøker: 100 000 bøker fra 1600-tallet til nyutgivelser
Brosjyrer: Rekrutteringsbrosjyrer fra 1945 til i dag
Foto: 50-60 000 bilder
Leiraviser: Eksempelsamling
Reglementer: 3700 reglementer fra 1700-tallet til 2003
Tegninger og kart: 2000
Tidsskrifter: 600 titler
Minnesmerker: 2700 registrerte minnesmerker. Mange i databasen DigitaltMuseum